Hvordan komme i gang med klimaarbeidet i ditt selskap?

16.Desember

09:00-09:45

Webinaret skal svare på følgende spørsmål:

  • Hvorfor bør dere jobbe med klima?
  • Hvordan finne sitt utgangspunkt og ambisjonsnivå?
  • Hvordan ser en klimareise ut?
  • Hva er egentlig grønnvasking?
  • Hvordan komme igang med klimaarbeidet?
  • Hvordan formidle og målrette de gode historiene om egne klimatiltak?
  • Hvordan egne klimatiltak fortelles på en måte som skaper samhold, endrer vaner, rutiner og holdninger?

Foredraget passer spesielt godt for selskaper som gjerne vil sette klima på agendaen (i dag), men ikke helt vet hvor de skal begynne.
Og for bedrifter som som vil lære mer om hvordan man kan lykkes med å formidle sine klimatiltak til omverdenen på en engasjerende og effektiv måte.

Samarbeidspartnere

Om foredragene

Program

Sigrid Møyner Hohle, rådgiver innen klimapsykologi og kommunikasjon i Endrava. Hun har en PhD i psykologi med fokus på klimakommunikasjon og atferdspsykologi. Sigrid jobber med de menneskelige dimensjonene ved å kutte klimagassutslipp: atferdsendring, kommunikasjon og hvordan å legge til rette for at det skal bli lett å velge det mest klimavennlige.

 

Marte Listhaug har over 20 års erfaring med kommunikasjonsarbeid med tidlig digital orientering på digitale produkter og tjenester (siden 2000-dd). De siste 15 år har hun jobbet primært med digitale prosjekter i en rekke reklamebyrå i Oslo; TRY/APT, Dinamo, Bates, Aegis/DIST, Superblaise og nå Hyper. Marte har bred bransjeerfaring og dybdekunnskap om holdningsendring og handlingsutløsende kommunikasjonsarbeid fra klima og bærekraft, utdanningssektor, bank og forsikring, sport og retail, hotell og reiseliv og norsk lokalmat.

Andre events fra ANFO

Nytt fra ANFO