McDonald’s. Junkfood – fra skjellsord til kvalitetsstempel.

24. november, 2022

Hvordan bruk av innsikt og strategisk rammeverk samt en god porsjon mot, har gjort McDonald’s til en av de mestvinnende annonsørene i ANFO Effekt. Av Mari Husby, Senior Marketing Manager og Hege Bergland Ebbestad, Media & Customer Experience Manager – begge fra McDonald’s Norge. Foredraget er fra ANFO Effekt kick-off 2022.

Samarbeidspartnere

Om foredragene

Program

Andre events fra ANFO

Nytt fra ANFO