Koronatracker, 4.

Det begynner å bli lenge siden 12.mars. Så langt har makroanalyser, og også vår egen ANFO korona-tracker, vist at sjokket har truffet veldig skjevt. Norske konsumenter har halvert pengebruken i denne perioden. Det kan ta lang tid før bil-, restaurant og reiselivsbransjen igjen reiser seg til gamle høyder. Men det finnes lyspunkt. For eksempel steg detaljhandelomsetningen overraskende kraftig i april. De som driver med båter, sportsutstyr og byggevarer klarer seg bra om ikke bedre en uten krisen. Klesbransjen, mange netthandelsaktører og møbelbransjen har også kommet seg gjennom denne perioden uten alvorlig skudd på baugen.

Samarbeidspartnere

Andre events fra ANFO

Nytt fra ANFO