Gjør levering til ditt beste konkurransefortrinn

Hvordan kan du booste salget til peak, og kan du skape mersalg gjennom levering? Ja, det mener Kirsti Fløystøl, direktør for E-handelstjenester i Bring. Det er viktig å tenke på at dine kunders preferanser for hvordan de ønsker å få sine varer levert er sammensatt av mange ulike faktorer. Livssituasjon, varens verdi, bosted, hvor de jobber, pris på levering og andre personlige erfaringer er med på å avgjøre hvordan de faktisk ønsker å få varen levert. Derfor er det avgjørende at din nettbutikk gir flere valgmuligheter for levering, og at det gis både forutsigbarhet og fleksibilitet.

Nytt fra ANFO