Bank Norwegian-dommen. Enig eller uenig, vi tar debatten!

16. MARS, 2022

09:00 - 10:00

Høyesterett har nylig sagt sitt; det er tillatt å bruke konkurrentenes kjennetegn som betalt søkeord ved søkemotorannonsering på internett.
Det er likevel viktig å huske at alminnelige prinsipper om markedsføringen fortsatt gjelder.
Annonsen må utformes på en måte som ikke medfører forvekslingsfare, utvanning eller skade på omdømmet til konkurrentenes varemerker.

Samarbeidspartnere

Om foredragene

Program

I panelet har vi med oss:
Camilla Vislie, Partner i advokatfirmet Thommessen
Fredrik Mundal, CMO i Bank Norwegian og vitne i saken
Martin B. Rove, advokat i Orkla
Casten Gunnarstorp, advokat i ANFO

Andre events fra ANFO

Nytt fra ANFO