Bank Norwegian-dommen.

16. MARS, 2022

09:00 - 10:00

Enig eller uenig, vi tar debatten!

Høyesterett har nylig sagt sitt; det er tillatt å bruke konkurrentenes kjennetegn som betalt søkeord ved søkemotorannonsering på internett.

Det er likevel viktig å huske at alminnelige prinsipper om markedsføringen fortsatt gjelder. Annonsen må utformes på en måte som ikke medfører forvekslingsfare, utvanning eller skade på omdømmet til konkurrentenes varemerker.

 

Det rettslige er dermed avklart – det er tillatt å bruke konkurrentenes kjennetegn som betalt søkeord ved søkemotorannonsering. Men det er fortsatt mange meninger om dommen som det kan være interessant å få med seg. Vi har derfor funnet frem til to dyktige advokater som vil debattere fordeler og ulemper med den rettstilstanden vi nå har fått.

Samarbeidspartnere

Om foredragene

Program

I panelet har vi med oss:

Camilla Vislie, partner i advokatfirmaet Thommessen
Fredrik Mundal, CMO i Bank Norwegian og vitne i saken
Martin B. Rove, advokat i Orkla
Carsten Gunnarstorp, advokat i ANFO

Nytt fra ANFO