ANFO utfordrer Facebook

Det er en kjent sak at Facebook og ANFO har vært uenige ved flere anledninger. Det har hendt før, og vil nok helt sikkert skje igjen. Samtidig har vi også respekt for det Facebook har oppnådd, det er uomtvistelig en suksess.

ANFO inviterte til en faglig samling i form av et Webinar. Her holdt Facebook et innlegg hvor de fortalte om nyheter, utfordringer og muligheter. I tillegg svarte de på spørsmål fra ANFO-medlemmer.

Samarbeidspartnere

Nytt fra ANFO