AI-dagen 2024

6. juni, 2024

Kunstig intelligens kommer til å bli helt sentralt for innovasjon og vekst i fremtiden. Lær mer om hvordan den nye teknologien kommer til å endre samfunnet vi lever i, næringslivet og utdanning.

Programmet for AI-dagen er fullspekket med foredrag fra en rekke eksperter innen AI. Forelesningene er basert på ulike perspektiver og tilnærminger. Dermed får du for en helhetlig forståelse for hvilken rolle AI kommer til å spille i fremtiden – i alle aspekter av samfunnet.

HAR DU IKKE PASSORD? SEND EN FORESPØRSEL TIL ANFO@ANFO.NO

 

EVENTSPONSOR:

 

 

 

Samarbeidspartnere

Foredragsholdere

Program

PROGRAM:

Dagens konferansier Eirin Larsen

Eirin er sosiale medier-sjef og teknologikommentator i Dagens Næringsliv. Hun mener vi bør lære av feilene vi gjorde med sosiale medier i møte med kunstig intelligens. Hun er journalist og har hatt særlig ansvar for sosiale medier i over ti år, i NRK, Adresseavisen, på Statsministerens kontor og nå i DN. Eirin Larsen ledet arbeidet med DNs retningslinjer for bruk av kunstig intelligens og mener det haster med å ta stilling til de verdimessige og etiske dilemmaene teknologien serverer oss. Når «alt» blir mulig, gjenstår valget mellom rett og galt, på kort og lang sikt.

1 – Hvordan vil Regjeringen utnytte mulighetene i kunstig intelligens

Tomas Norvoll | Statssekretær Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Teknologien skaper muligheter og utfordringer vi ikke har sett tidligere. Som banebrytende teknologi har KI potensiale til å kunne løse samfunnsutfordringer, øke produktiviteten og forbedre velferdssamfunnet. Regjeringen ønsker at norske virksomheter skal ta i bruk KI. Norsk næringsliv og industri skal i årene som kommer gjennom omfattende omstillinger, blant annet drevet frem av miljø- og klimautfordringer og rask teknologiutvikling. Utfordringene og mulighetene utviklingen gir, krever fornyelse, innovasjon og økt produktivitet. Digitalisering og kunstig intelligens er energikrevende. Samtidig har de potensial til å spille en viktig rolle i det grønne skiftet. Det er viktig at vi greier å håndtere denne dualiteten, slik at vi får det beste ut av teknologien og legger til rette for et mer bærekraftig samfunn gjennom digitalisering. Utviklingen går raskere og raskere og vil gi nye muligheter og utfordringer som vil kreve nye strategiske valg. Vi vil denne møte forandringen med kunnskap, politikk og god fremtidsberedskap.

2 – Hva betyr EUs AI Act for norsk næringsliv?

Tobias Mahler | Professor i rettsvitenskap og nestleder for Senter for rettsinformatikk UIO

Velkommen til denne innledningen til EUs nye lov om kunstig intelligens (KI), kjent som AI Act. Denne loven, som ble vedtatt i løpet av våren 2024, markerer en milepæl i reguleringen av kunstig intelligens, og vil også få en sentral betydning for Norge. Foredraget gir et overordnet blikk på de sentrale aspektene ved reguleringen. AI Act kategoriserer KI-systemer etter risikonivå, fra minimal risiko, som ikke krever regulering, til systemer med uakseptabel risiko, som blir forbudt. Vi skal fokusere på de overordnede prinsippene for å forstå AI Act’s betydning for både utviklere og brukere av KI-teknologi i norsk næringsliv, uten å gå for dypt inn i de juridiske detaljene.

3 – Adobe Firefly – din kreativa partner i en allt mer krävande arbetsmiljö

Max Hagelstam | Senior Solutions Consultant for Professional Video at Adobe

Olika AI-system har på kort tid revolutionerat det kreativa arbetsflödet på många sätt och Adobes Generative AI Modell Firefly har på kort tid integrerats i ett antal Adobe-produkter. Men precis som vanligt, i de flesta kreativa design-processer, finns det flera vägar till mål. Och det gäller så väl det första idéstadiet, via diverse experiment och hela vägen till den färdiga bilden/filmen/kampanjen. Och ibland finns det kanske en väg eller process som du inte ens tänkt på. Gör du design åt ett litet företag eller jobbar du i eller åt en organisation med hårt styrda style-guides? Max Hagelstam från Adobe ger en inblick i hur ni som företag kan använda Adobe Firefly på det mest effektiva sättet, både för produktion av den enklaste Social Media Bannern, till stora och komplicerade marknadskampanjer med världstäckande lansering.

4 – Kunstig intelligens i kreativ bransje

Alexander Solbakken | Kreativ teknolog TRY Dig

I dette foredraget viser Alexander Solbakken ekte caser som demonstrerer hvordan TRY som kreativt byrå benytter AI for bli mer effektive, men også hvordan AI teknologi åpner for helt nye kreative muligheter innen interaksjon, produkt- og tjenesteutvikling.

5 – Dette kjennetegner selskaper som lykkes med AI

Daniel Andersen | Industry Manager Google

Er det noen definerende trekk blant selskaper som lykkes med sin AI strategi? Daniel har jobbet med sky og AI i Google i snart 10 år og deler erfaringer fra både lokale og internasjonale bedrifter.

6 – Markedsføring og EU AI Act – Dramatiske endringer eller intet nytt under solen?

Martin Rove | Advokat Orkla

Foredraget ser nærmere på EU AI Acts bestemmelser med tilsynelatende sterkest direkte relevans for virkemidler, verktøy og strategier innen markedsføring. Hva betyr egentlig EU AI Act for arbeid med markedsføring og hvilke konsekvenser får reguleringen for dette? Vi forsøker å klargjøre og krydre med noen eksempler.

7 – Fra én AI-hvisker til 80

Kristian Haukland | Kreativ leder og partner i WAL

Thomas Johansen | Head of media i WAL

Få et innblikk i AI-hverdagen til det kreative byrået WAL, og hør historien om når de banet vei i utviklingen ved å søke etter Norges første “AI-hvisker”.

Foredraget vil ta for seg reisen til utlysningen av en helt ny type stilling, implementeringen av AI-satsningen og hvordan WAL jobber med å ufarliggjøre og tilgjengeliggjøre AI som en naturlig sparringspartner og døråpner for hele byrået.

8 – Hvordan utnytter selskaper AI i praksis?

Even Vinge | Nordisk leder for kunstig intelligens i EY

I dette innlegget vil Even Vinge, dele sine erfaringer om hvordan nordiske bedrifter har respondert på AI-utviklingen, hvor potensialet for teknologien er størst, og hvordan man kan gå frem for å finne de virkelig gode bruksområdene. Even vil gå gjennom noen nyttige modeller for hvordan man identifiserer og validerer bruksområder for AI, samt hva som må til for å realisere verdi.

9 – Sammen om teknologi, konkurrenter på innhold: Slik bruker 300 nettaviser AI

Ole Andreas Flaaten Jonsgård | CTO Labrador

Labrador CMS leverer produksjonssystem til nettaviser i 12 land. Vi deler erfaringer fra å gi tusener av journalister tilgang til AI-tjenester. Hva funker, hva funker ikke og hva brukes 10.000 ganger i måneden.

Nytt fra ANFO