ANFO Smart Start: AI Analyse

→  Ønsker du passord? Send mail til anfo@anfo.no

Hvordan kan kunstig intelligens endre måten vi jobber med data? Det var tema på Smart Start om AI og analyse den 19. mars, ledet av ANFOs egen Sebastian Haarbye.

Sebastian bruker AI hver dag i arbeidet sitt med Effektprosjektet. Dette er et større prosjekt hvor 1200 norske markedsføringscase samles i en database for ytterlig analyse. Casene er hentet fra ANFO Effekt gjennom over 10 år.

På dette forkostseminaret tar vi for oss de nyeste AI-verktøyene, og vi går gjennom styrker og svakheter ved dagens løsninger. Videre legger Sebastian frem praktiske eksempler på hvordan verktøyene brukes for å forstå og behandle data.

Dette inkluderer:

•  Hvordan å laste opp og laste ned datafiler for behandling i et AI-miljø

•  Hvordan man forstår og følger endringene som blir gjort i den gitte filen

•  Datarensing (regex, fjerne duplikater, manglende data, normalisering av data osv.)

•  Ulike typer dataanalyse (korrelasjon, deskriptiv statistikk, kji-kvadrat, sentiment osv.)

Foredraget er fylt med verdifull læring, der vi utforsker hvordan AI kan forvandle arbeidshverdagen din.

 

Samarbeidspartnere

Andre events fra ANFO

Nytt fra ANFO