Status quo

Hvor er vi nå innen innsikt og analyse?

Før sommerferien er over oss tar vi en fot i bakken med ANFOs fagdirektør Håvard Kvernaas Bakken om hvor vi befinner oss i landskapet for innsikt og analyse i ANFO.

1. Effektprosjektet 
Resultater som inspirerer Effektprosjektet har vært en stor suksess og en viktig milepæl for ANFO. Vi har jobbet intensivt med å kartlegge hva som skiller de mest effektive markedsføringsstrategiene fra resten. Våre foreløpige funn, presentert i artikkelen «Hva skiller de beste fra de gode?», samt i 3 delanalyser, viser at en tydelig målsetting, langsiktig arbeid samt at vektlegging på markedsandel og penetrasjon ikke bare er teoretisk riktig, men også fungerer i praksis.

Funnene fra dette langsiktige og pågående analysarbeidet vil med tiden gi oss et solid grunnlag for å veilede våre medlemmer i deres egne forbedringsprosesser og markedsstrategier.

2. AI som en integrert del av markedsføring
AI-teknologi har virkelig blitt en integrert del av markedsføringsprosesser. AI er her for å bli, og vi ser frem til å fortsette å utforske nye bruksområder. Rett over sommeren kommer vi med funn fra ANFO AI Rapporten 2024. Det er bare å glede seg! 

3. Forventningsbarometeret
Forventningsbarometeret gir oss innsikt i markedet.  Det har gitt oss verdifull innsikt i markedsstemningen og hva som opptar bransjen. Mange markedsførere har uttrykt optimisme for fremtiden, selv i møte med økonomisk usikkerhet. Den såkalte dyrtiden har vart noe lenger enn forventet, og tidspunktet for den store oppturen flyttes stadig på. 

4. DSAR-undersøkelsen
Din stemme teller! Vi er i ferd med å lansere vår årlige DSAR-undersøkelse, som tar sikte på å kartlegge bransjens syn på ulike markedsføringstrender og utfordringer. Vi oppfordrer alle til å delta i denne undersøkelsen etter sommeren, da deres bidrag er uvurderlige for å berike funnene og gi et mer helhetlig bilde av bransjen. Resultatene fra DSAR-undersøkelsen vil være avgjørende for å forstå hvordan markedsføringslandskapet utvikler seg og hvilke tiltak som bør iverksettes.

Håvard da han presenterte Den store annonsørrapporten i 2023.

Spådommer for høsten

1. Økt bruk av AI
Vi forventer at bruken av AI vil øke ytterligere, spesielt blant annonsører som ønsker å forbedre effektiviteten i sine kampanjer og bedre forstå kundene sine. AI vil bli brukt til alt fra å analysere data til å tilpasse markedsføringsbudskap på en mer presis måte.

2. Endringer i byråbransjen
Det forventes flere endringer i byråbransjen, med en mulig økning i konsolideringer og strategiske partnerskap. Dette kan være et resultat av behovet for å møte nye markedsføringskrav og utnytte teknologiske fremskritt bedre.

3. Større fokus på inhousing
Vi forventer at flere annonsører vil øke graden av inhousing, spesielt i lys av teknologiske fremskritt og usikkerhet rundt produksjonskostnader. 

Den 17. september arrangerer vi frokostmøtet Smart Start: Inhousing i praksis. Les mer om arrangementet her.

Hva har du tro på og hva har du ikke tro på fremover?

Tro på: AI som en game-changer. Med riktig bruk kan AI hjelpe bedrifter med å forbedre markedsføringsstrategier og effektivisere arbeidsprosesser i betydelig grad.

Ikke tro på: Teknologi uten strategi. Jeg tror ikke på at teknologi alene kan løse alle problemer. Det er avgjørende å ha en klar strategi som integrerer teknologi på en måte som gir reell verdi for virksomheten.

Kilder

Del dette innlegget: