Vinnerne i ANFO Magnet Awards 2024

Se hvem som vant og les jurybegrunnellsene fra årets store employer branding-konkurranse.

ÅRETS KAMPANJE STUDENTER

Gull
Case: Ta jobben min 
Med: AF Gruppen, Trigger og Mvh

Jurybegrunnelse: Til tross for tidligere konsepter som har vist seg effektfulle over flere år, har årets gullvinner klart den vanskelige oppgaven å finne opp kruttet på nytt. Gjennom et sterkt innsiktsdrevet arbeid har de tatt strategiske grep om det store spørsmålet studentene lurer på… «Hva skal jeg egentlig gjøre når jeg begynner å jobbe?». Vinneren klarer å skape en nydelig kobling mellom konkurranseelementet og engasjement rundt reelle problemstillinger. Kreativt løst og en flott produksjon i sosiale medier. Dette treffer målgruppen på en prikk. Resultatene taler for seg selv: 4,7 millioner visninger i SOME og 10% av alle ingeniørstudenter har opprettet en bruker. Og ikke minst, studentene får med seg noe man kan sette på CV-en.  

Sølv
Case: The Chairman søker assistenter 
Med: Stendi, Synlighet og Fredrik Fornes

Jurybegrunnelse: Dette er en kampanje med glimt i øyet, som snakker til både hodet og hjertet. Herlig humor med gode doser selvironi som viser mye personlighet. Denne kampanjen viser at man kan få gode resultater og mye oppmerksomhet, selv med moderate budsjetter.  Her har man klart å få et yrke som i utgangspunktet kanskje ikke høres så tøft og kult ut til å fremstå nettopp det og gjøre det attraktivt for målgruppen. Dette må være årets mest meningsfulle studentjobb! 

Bronse
Case: Your Extreme 
Med: Kongsberg Gruppen ASA og JCP

Jurybegrunnelse: Tredjeplassen går til et kjent konsept med en viss fornyelse. Blant alle bedrifter som kjemper om synligheten på studiesteder, har dette selskapet investert i å skille seg ut. Juryen lot seg imponere av en god mix av ulike virkemidler, aktiviteter og kreative uttak – både før, under og etter selve eventet. Investeringen har betalt seg i gode resultater, med mange påmeldte, økt trafikk til landingssiden og hele 120% økning i antall søkere i etterkant! 


ÅRETS HELHETLIGE EMPLOYER BRANDING

Gull
Case: Ingen er bare det de viser på jobb
Med: Gjensidige, OMD og Anorak

Jurybegrunnelse: Dette selskapet jobber virkelig helhetlig med employer branding. Kommunikasjonen de gjør både eksternt og internt har en tydelig kobling til deres etter hvert godt etablerte EVP, som de også har tilpasset til deres relevante målgrupper. 

Med en god kanalstrategi, viser de meget gode resultater, både med hensyn til antall søkere, som har doblet seg de siste årene, men også med en tydelig nedgang i turnovertall, et bevis på det gode engasjementet og trivselen internt blant egne ansatte. 

Selskapet topper det hele med en meget kreativ og effektiv kampanje mot en krevende målgruppe. Budskapet vitner om at de kjenner målgruppen godt. Det er enkelt, morsomt og annerledes, og i motsetning til 99 % av dagens kampanjer, er det fritiden, og ikke jobben, som er fokus. Gullvinner i årets helhetlige employer branding ser verdien i at ansatte er mer enn bare det de viser på jobb. De oppnår stor suksess både blant eksisterende medarbeidere og økt interesse hos potensielle nye. Vi gleder oss til å følge med på hva som kommer fra dette selskapet fremover, gratulerer så mye til Gjensidige! 

Sølv
Case: KIWI – Kassevis av muligheter
Med: KIWI, Alexander Reklamebyrå, Spoon, Trickle, Carat Norge og Trigger

Jurybegrunnelse: Årets sølvvinner har et tydelig mål med sin employer branding-strategi og viser dette med god historiefortelling som et tydelig grep i kommunikasjonen både overfor egne ansatte og potensielle søkere – særlig blant den yngre målgruppen. Med god bruk av visuell identitet, tar selskapet tak i fordommer mot bransjen på en kreativ måte og får med seg de ansatte som viktige ambassadører på veien. Resultatet er ikke bare en sterk økning i engasjement og stolthet internt, men også en tydelig økning i antall søknader og et stadig forbedret omdømme til en hel yrkesgruppe og bransje. 

Med sin meget solide kampanje, som vi regner med de fleste av dere har sett, er årets sølvvinner på god vei til å endre en hel befolknings oppfatning av et yrke vi alle er avhengig av i hverdagen. Juryen håper og tror med dette at mor og far fremover ikke lenger truer ungdommen med «dersom du ikke skjerper deg nå, ender du opp i kassa på…» 

Bronse
Case: McDonald’s – Søk jobben 7 av 10 ikke vil ha
Med: McDonald’s, Nord DDB Oslo, Aparent Filmproduksjon, Mokel Management, Wergeland Apenes og OMD Norge

Jurybegrunnelse: Bronsevinneren i årets helhetlige employer branding har jobbet dedikert og målrettet i flere år for å endre en holdning og oppfatning til yrket, blant særlig ungdom og unge voksne. Det har gitt resultater. 

Ikke bare har det vært en stor forbedring i antall søkere, men eksisterende medarbeidere viser et tydelig økt engasjement og trivsel, selv om arbeidshverdagen ofte innebærer et meget høyt tempo. Her har de bevisst brukt rollemodeller som målgruppen kan relatere seg til, for å vise at dette ikke nødvendigvis trenger å være noe negativt. Med en tydelig rød tråd i kommunikasjonen på alle flater, har selskapet med dette løftet et viktig tema i dagens samfunn. 

Budskapet «Søk på jobben 7 av 10 ikke vil ha» splittet befolkningen og skapte debatt, men for årets bronsevinner, har det ført til imponerende resultater og mange nye og dyktige unge ansatte. 


ÅRETS STILLINGSANNONSE

Gull
Case: Det omvendte jobbintervjuet
Med: Smidesang & Lyng, Skogen designbyrå, Hallvar Bugge Johnsen, Simen Strøm Braaten, Karianne Teigland og Sigrid Krog Vinge

Jurybegrunnelse: Vinneren av årets stillingsannonse har innsett sin posisjon i kampen om talentene og snur på det. Det er kandidaten som får plass i førersetet. På en kreativ og gjennomført måte har de åpnet dørene sine på vidt gap for søkeren. Juryen lar seg imponerende av hvor mye informasjon de har klart å få ut innenfor rammen av en stillingsannonse, samtidig som de holder leseren interessert og engasjert underveis. De er usedvanlig åpne i sin tilnærming og det oppleves troverdig. Annonsen legger svært godt til rette for at man 100% vet hva man går til dersom man søker. De får et pluss for åpenhet om lønnsbetingelser, selv om spennet kanskje er i overkant stort.

Resultatene taler for seg selv, med imponerende 600 søkere til stillingene! I tillegg viser tilbakemeldingene at de har truffet på sin helhetlige tilnærming til kandidatopplevelsen – for uavhengig av om man får jobben, har man lyst til å søke på nytt. 

Sølv
Case: The Chairman søker assistenter
Med: Stendi, Synlighet og Fredrik Fornes

Jurybegrunnelse: Sølvet kapres av en annonse som tørr å utfordre den tradisjonelle annonsemalen. Teksten er kort og lettfattelig, men får fram poenget på en leken og ærlig måte. Personligheten kommer frem gjennom teksten, noe som er avgjørende for denne stillingen – og du skjønner fort om dette er noe for deg. Med gode resultater viser de at også denne måten å skrive en annonse på funker vel så godt!  

Bronse
Case: Stillingsannonse CRM/NAF
Med: NAF

Jurybegrunnelse: Bronsevinneren av årets stillingsannonse viser at de behersker kunsten å snakke til kandidaten. Annonsen svarer på det målgruppen lurer på – hvem skal jeg jobbe med og hvordan er kulturen og arbeidsmiljøet? Ved å løfte jobben med tekst, uten bruk av visuelle virkemidler, klarte annonsen å gi søkerne et godt innblikk i dette, blant annet ved å servere sjarmerende små «fun facts» om arbeidskollegaene som ventet dem i NAF. En annonse som har skapt engasjement i sosiale medier, bygget intern stolthet og gitt god kvalitet på søkerne. Pluss for å ta med standardannonsen for de som måtte foretrekke det! 


ÅRETS KAMPANJE EGNE MEDARBEIDERE

Gull
Case: Byrået som permitterte fredagen
Med: Brunch Oslo

Jurybegrunnelse: Gullet i årets kampanje mot egne medarbeider går til en kampanje utenom det vanlige. Med tøffe tider for bransjen betyr det at mange står i fare for å miste dyktige medarbeidere.  Vinneren har gjennom denne kampanjen klart å snu en krevende utfordring til en fantastisk mulighet på en kreativ og annerledes måte. Dette er en kampanje vi knapt har sett maken til, dette er employer branding på liv og død! De ansatte har ofret seg, stått sammen gjennom stormen, og tatt en for laget med stor L. Resultatet er en enda sterkere følelse av fellesskap og lojalitet. Til inspirasjon for andre at det utenkelige faktisk er mulig.  

Sølv
Case: Schibsted – DIB Crash Course + Toolbox 
Med: Schibsted, Brunch Oslo, All Images

Jurybegrunnelse: Årets sølvvinner har utmerket seg med en omfattende og gjennomarbeidet kampanje som adresserer det grunnleggende for en god arbeidskultur – å kunne være seg selv på jobb og kjenne at man hører til.  Dette tiltaket går langt utover den vanlige tilnærmingen til obligatoriske utviklingstiltak og viser substans både i innhold og utførelse. Kampanjen bygger både kunnskap og motiverer til handling, og inkluderer alle medarbeidere i både innhold og deltakelse.  

Med en verktøykasse som kan brukes videre, sikrer kampanjen at innsatsen blir mer enn bare et forbigående tiltak. En nøye gjennomarbeidet produksjon med god miks av ulike virkemidler, kombinert med smart bruk av humor innen et seriøst tema, setter en standard for kulturbygging i organisasjonen.  

Ekstra honnør for raust å dele av innholdet utover sin egen organisasjon. Å skape endring tar tid. Selv om det er vanskelig å dokumentere resultater etter bare ett år, har vinneren lagt et solid grunnlag for et langsiktig arbeid.  

Bronse
Case: SAMMEN 2023 – en takeover av bygda Voss
Med: PwC Norge og All-in

Jurybegrunnelse: Tredjeplassen går til et selskap som ikke gjør noe halvveis for å engasjere sine medarbeidere. Et godt kriteria for en intern kampanje er å involvere alle og det har vinneren gjort til de grader. For hvorfor ikke la alle ansatte ta over en norsk bygd for en hel helg? Solid jobb i form av planlegging og gjennomføring – en god miks av aktiviteter, fag og moro. Her investeres det i de ansatte og lages minner for livet. Go big or go home, bronsen går til «Sammen 2023» med PWC! 


ÅRETS FAGPERSON I EMPLOYER BRANDING

Årets fagperson er ikke én person, men trioen bak Talent Society, Ole Kristian Jonsrud og Ingrid Bexrud fra Fremtind og Line Westergaard fra NoA. 

Med sine nettverkstreff har de klart å samle store deler av bransjen for å (forfriskende) åpent diskutere et bredt spekter av tema innen employer branding og rekruttering. Med et godt format har de klart å kombinere foredrag med diskusjoner i både mindre grupper og plenum. Det er mange i juryen som har blitt klokere etter disse treffene. Kan vi dog be om at alle kloke tanker også kan spres til de som ikke har anledning til å møte fysisk? Bare en liten bønn. Gratulerer!


ÅRETS KAMPANJE ERFARNE

Gull
Case: AFK
Med: Gjensidige, OMD og Anorak

Jurybegrunnelse: Skal vi tro alle casene som har kommet inn i hele årets Magnet Awards gjetter vi på at IT-talenter er de vanskeligste folka å rekruttere i landet per i dag. Da må man slå litt ekstra hardt på keyboardet for å nå igjennom. Spesielt siden de aller flinkeste folka ikke søker jobb, og har det veldig bra akkurat der de er. 

Årets gullvinner jobber både strukturert, langsiktig og kreativt for å nå sine mål. De fyller ikke bare ledige stillinger som skal fylles, men endrer fordommer for en normalt traust bransje. I 2023 lanserte de et nytt employer branding-konsept, og en ny EVP, som bygger på innsikten om at psykisk helse, balanse, i livet, og fleksibilitet blir stadig viktigere. 

Trives du utenfor jobb, er sjansen stor for at du også trives på jobb. Gjennom nydelige, menneskelige annonser, utviklernes egen lingo, humor og god synlighet kan årets gullvinnere dokumentere svært gode resultater, og 60 % flere søkere. 

Sølv
Case: Avinor
Med: Avinor, Hyper og Pop film

Jurybegrunnelse: Årets sølvvinner har et ambisiøst rekrutteringsbehov, men finnes ikke på målgruppens radar. Dette er en ukjent tek-perle de aller fleste forbinder med alt annet enn tek. Løsningen ble et konsept som spiller på humor, myter og samtidig løfter frem både fag og folk, så selv mamma kan forså. 

Gjennom filmer, podcaster og annonser spilte årets sølvvinner på målgruppenes uvitenhet. Noe som førte til svært gode resultater og 1200 søknader. Spesielt «mamma jeg har fått ny jobb»-telefonen sjarmerte juryen i senk. Årets sølvvinner har rigget seg for en teknologisk fremtid. 

Bronse
Case: Kampanje mot utviklere
Med: Sopra Steria og JCP Prad

Jurybegrunnelse: Dette er et solid case på landsnivå, som vinner på lokal gjennomføring. Som mange andre store selskap leter årets bronsevinner etter IT-folk. Denne aktøren legger bort lange søknadsbrev og skumle jobbannonser, og senket terskelen for kontakt og gode samtaler. 

Forsinkelser, kaos i togtrafikken og usikkerhet når du kommer hjem, kan være en vei inn til alle som pendler. For å rekruttere ekstra til Drammenskontoret, laget aktøren egne annonser tilpasset alle pendlerne: sykkel for tog. Dette var enkle, men effektive annonser for alle som hater togforsinkelser, og de er det mange av. 

Egne ansatte delte også ut boller på Drammen stasjon, der aktøren i tillegg hadde kjøpt målrettede utendørsannonser. Alle kampanjene ledet inn til skreddersydde kampanjesider og de ga meget gode resultater. 


ÅPEN KLASSE

Gull
Case: The Last Overtime Supper
Med: Posten Bring, T/A POL

Jurybegrunnelse: Åpen klasse er ikke som alle andre klasser. Det er en klasse med rom for ekstra lekenhet, kreativitet og litt andre kriterier enn de andre. 

Hva skal du gjøre da når du har 377 år gamle fordommer mot deg, og ikke en gang finnes på topp 100 over de mest attraktive arbeidsplassene? Årets gullvinner fant oppskriften gjennom intervjuer med egne ansatte og potensielle målgrupper. 

En trojansk hest som ruller inn i de sene overtidstimer. Denne serverte fortune cookies med kryptiske gåter bare IT-folk kunne svare på, og ikke klarte de å holde seg unna. Juryen lot seg sjarmere av en sterk kreativ ide og god gjennomføring.

Sølv
Case: Mekke bil
Med: NAF og Anti

Jurybegrunnelse: Dette er en bransje som kanskje har et litt ufortjent dårlig rykte. Årets sølvvinner dykker ned i subkulturen, og tar i bruk helt nye virkemiddelet for å nå hjertene til de beste folka. 

Dette er en kampanje som ikke bare løfter årets sølvvinner, men løfter på panseret, og hele bransjen. 

Det er en samsungen jury som, sammen med over en million avspillinger på Spotify, synger MEKKE BIl, MEKKE BIL MEKKE BIL MEKKE BIL. Gratulerer NAF med sølv. 

Bronse
Case: Schibsted – Don’t hire yourself!
Med: Schibsted, Brunch Oslo, All Images og Skogstad & Co

Jurybegrunnelse: Årets bronsevinner er et systematisk og viktig arbeid alle som jobber med rekruttering burde lese. 

Når et så stort internasjonalt konsern som årets vinner står bak, finnes det håp for et mer inkluderende og bedre arbeidsliv for alle. 

Å skape like muligheter for ulike kandidater, handler om å tilrettelegge prosessen slik at alle får best mulig vilkår til å prestere. En slik prosess krever kunnskap, og en konstant påminnelse. Dersom man ikke aktivt jobber for å inkludere, ender man ofte opp med å passivt ekskludere. Don’t hire Yourself oppsummerer et helt år med research, og består av en 50 siders digital playbook, workshops, artikler og opplæringsfilmer. Årets bronsevinner er SCHIBSTED og Dont Hire Yourself! 

Se oversikten over shortlist i årets ANFO Magnet Awards her.

Del dette innlegget: