Hva skiller de aller beste fra de gode?

Innsikt fra over 1200 markedsføringscaser Det siste året har vi gått gjennom over 1200 markedsføringscaser i forbindelse med ANFO Effekt-prosjektet. Målet med dette prosjektet er å analysere og forstå tallene fra disse casene for å trekke ut læringspunkter. Dette er en av de største analysene som er gjort på norsk data innen markedsføring. Forhåpentligvis kan […]