Forventingsbarometeret_Q2_24

ANFOs forventningsbarometer Q2 2024

50% tror på en styrking av norsk økonomi.

Oppsummert

Norsk økonomi
– 50% tror på styrking. 36% svarer “ingen forskjell. Kun 14% tror på svekking.

Økonomien i selskapet
– Økt tro på eget selskaps fremtidsutsikter. Kun 13% ser for seg for svakere økonomi.

Markedsbudsjettet
– Markedsbudsjettene øker ikke. 34% sier de vil kutte i budsjettet.

Troen på norsk økonomi – en av to tror på styrking. Flere tror på «status quo».

Q: Tror du at den økonomiske situasjonen i Norge kommer til å bli bedre eller dårligere om ett år eller vil det ikke bli noen forskjell?

En av to av norske annonsører tror på forbedring i norsk økonomi. Det er noe færre enn i vår januar-måling. Andelen som svarer «ingen forskjell» øker fra 28 til 36%. 14% forventer en forverring av norsk økonomi. 

Annonsørene ser lysere på fremtiden til eget selskap

Q: Tror du at økonomien i din bedrift vil komme til å bli bedre eller dårligere om ett år eller vil det ikke bli noen forskjell?

Flere har større tro på eget selskap sammenlignet med norsk økonomi. 52% ser nå lysere på fremtiden når spørsmålet dreier seg om egen virksomhet, hvilket er en økning i framtidstro fra forrige måling. Dette er også den høyeste andelen vi har målt. Kun 13% forbereder seg på tøffere tider, noe som er en betydelig nedgang fra tidligere. De som mener at det vil bli lite endring i situasjonen utgjør 36%.

Markedsbudsjettene vil reduseres i første halvår 2024

Q: I første halvår 2024, vil din virksomhet øke eller redusere det totale budsjettet til reklame, informasjon og annen kommunikasjon (inklusive produksjon) sammenliknet med siste halvår 2023, eller forventes det ingen endring?

Markedsbudsjettene krymper i første halvår 2024, skal vi tro svarene fra vår siste måling. Kun 14% ser for seg å øke budsjettene i inneværende halvår. I januar målingen svarte 26% at de ville øke. Annonsørene var kanskje vel optimistiske ved inngangen til nytt år, og flere og flere fryser budsjettene. Hele 52% sier de vil holde samme budsjett med forrige halvår. 34% sier budsjettene reduseres sammenlignet med forrige halvår. Det skal bli spennende å se om optimismen og investeringslysten vil øke ved neste måling etter sommeren. 

Les forventningsbarometeret for Q1 her.

Del dette innlegget: