Kantar Innsiktspris gikk til Fjorland

Fjordland og caset Fra salgsnedgang til millionvekst! mottok spesialprisen fra Kantar.

Vinneren av årets innsiktspris har gjennom klassisk godt innsiktsarbeid klart å snu en negativ trend i en kategori som må kunne sies å ha fått mindre oppmerksomhet de siste årene.  

Årets vinner har gått grundig til verks for å forstå barrieren mellom produkt og forbruker. Deretter, gjennom grundig utforsking av hvilke situasjoner kategorien kan være en løsning for folk, kunne vinneren utvikle en kampanje som med enkle grep gjorde produktene relevante i livet til forbruker. De har rett og slett klart å bygge mental tilgjengelig på en konkret og lett gjenkjennelig måte.

Gjennom bruk av troverdige kilder viser årets vinner at kampanjen har gitt betydelige effekt, både når det gjelder målet om å kapre nye markedsandeler og å øke den mentale tilgjengeligheten til merket. 

Årets vinner-case gir oss også en beskrivelse av hvorvidt effektene kan isoleres, og koster dessuten på seg å sette opp en ROMI-kalkyle som gir et ganske godt bilde av verdien av medieinvesteringen.

Årets innsiktspris går til Fjordland og caset Fra salgsnedgang til millionvekst!

Kantar Innsiktspris gikk til Fjordland og caset Fra salgsnedgang til millionvekst! De vant i tillegg gull i SMART Produkt/Handel.

Del dette innlegget: