Årets buzzord er kåret

Hvilke buzzord er vi mest lei? AI/KI irriterer mest, tett etterfulgt av dyrtid og bærekraft.

AI og KI havner på topp på begge listene. Det kan se ut som vi er noe lei av alt snakket om AI og KI allerede. Samtidig registrerer vi at AI/KI er på topp på listen over de viktigste ordene fremover. Vi erkjenner at AI-toget ikke vil stoppe med det første. På langt nær, AI vil bli en helt sentral del av utviklingen fremover, i alle deler av bransjen.  

Dyrtid og bærekraft er også på toppen av irritasjonslisten. Dyrtid minner oss kanskje om tøffe tider, har en negativ klang og uttrykket har muligens blitt noe misbrukt (?). Litt romsligere økonomi har vil vel nå sammenlignet med 30-tallet? Legg merke til at bruken av dyrtid er aller minst likt blant annonsørene. Bærekraft/bærekraftsmål er en gjenganger i ANFOs buzzord survey. På begge lister. Bærekraft skaper harme, men oppleves på samme tid som svært viktig i tiden fremover. Litt som AI med andre ord. Som ved tidligere år er byråfolk og mediebransjen mer lei av bærekraft enn annonsørene. 

Flere ord og uttrykk innen markedsteknologisfæren ligger også høyt; metaverset, growth hacking, performance marketing og cookieløs verden er ord som preger listen over ord og betegnelser man anser som overvurderte eller er lei av. Det har kanskje blitt litt mye snakk om GenZ og influencer markedsføring også. Svarene kan i alle fall tyde på det. 

Hva vil det buzzes om fremover? 

Brukeropplevelse, førstepartsdata, kundereise og ROI blir viktig fremover.

I listen over ord og termer som sannsynligvis vil fargelegge møterommene og bransjepraten de neste månedene finner vi, utenom AI/KI/ChatGPT og bærekraft, brukeropplevelse, førstepartsdata, kundereise og ROI/return on investment. Vi så det samme bildet i Den Store Annonsørrapporten. Her kom det frem at brukeropplevelse på nett, førstepartsdata, kundereise og måling av reklameeffektivitet er sentrale innsatsområder i mange markedsavdelinger.

Noen mer «myke ord/uttrykk» som autentisitet, branding, relevant og storytelling er også med på listen over de viktigste ordene. 

Matt i blikket

Vi er nok mange som har et noe ambivalent forhold til flere av disse uttrykkene. Vi blir litt matt i blikket, samtidig som vi skjønner temaets betydning og aktualitet. I bruken ligger det nok både hersketeknikker, gode og dårlige forsøk på å imponere, et snev av ironi, stammetilhørighet, tåkelegging, uvitenhet og manglende kunnskap. Det er uheldig når vi mister evnen til å knytte mening til ordet. Semantisk metning kan bidra til både irritasjon og forvirring.

Håvard Kvernaas Bakken, ANFO

Hvilke buzzord er de mest overvurderte marketing buzzord i den siste tiden?

Spørsmål stilt: Hvilke buzzord er de mest overvurderte marketing buzzord i den siste tiden, dvs. de du er mest lei av? Flere svar mulig. 240 respondenter.

Hvilke buzzord vil være de viktigste i 2024 – i vår bransje – slik du ser det? 

Spørsmål stilt: Hvilke buzzord vil være de viktigste i 2024 – i vår bransje – slik du ser det? Flere svar mulig. 240 respondenter.

Del dette innlegget: