Forventingsbarometeret_Q1'24_1024x500

Økt tro på norsk økonomi

Resultatene er klare for ANFO Forventningsbarometer Q1.

Annonsørene har en mye sterkere forventning til norsk økonomi, sammenlignet med vår måling i fjor høst. Tallene hentet inn i januar 2024, viser nå at 55% forventer en bedring i norsk økonomi.

Vår siste måling reflekterer en bransje som nå synes å se lyset i enden av tunellen. Etter en tid med stramme tøyler løsner det for fler og fler, skal vi tro svarene fra ANFO’s siste forventningsbarometer.

Kun 16% forventer en forverring av AS Norge. Andelen som forventer at situasjonen vil forbli uendret er på 29%.

Q: Tror du at den økonomiske situasjonen i Norge kommer til å bli bedre eller dårligere om ett år eller vil det ikke bli noen forskjell?

Annonsørene

45% ser nå lysere på fremtiden når spørsmålet dreier seg om egen virksomhet, hvilket er en betydelig økning i framtidstro, sammenlignet med forrige måling. 

Kun 18% forbereder seg på tøffere tider, noe som er en betydelig nedgang fra tidligere. De som mener at det vil bli lite endring i situasjonen utgjør 37%

Denne utviklingen, med færre som frykter tilbakegang og flere som forventer bedre tider, viser helt klart en økt selvtillit blant norske annonsører. 

Q: Tror du at økonomien i din bedrift vil komme til å bli bedre eller dårligere om ett år eller vil det ikke bli noen forskjell?

Markedsbudsjettene vil vokse i første halvår 2024

26% ser for seg økte budsjetter det neste halvåret. I høst var tilsvarende tall 15%, altså en markant økning fra vår forrige måling.

Nær halvparten, 48%, velger å stå stille ved roret. Det er fortsatt tidlig på året, og mange er fortsatt usikre på nær framtid. 

Q: I første halvår 2024, vil din virksomhet øke eller redusere det totale budsjettet til reklame, informasjon og annen kommunikasjon (inklusive produksjon) sammenliknet med siste halvår 2023, eller forventes det ingen endring?         

Saken er også omtalt i Kampanje.no/premium HER.

Del dette innlegget: