Forventingsbarometeret_Q1'24_2.2

Økt tro på norsk økonomi

Resultatene er klare for ANFO Forventningsbarometer Q1.

Annonsørene har en mye sterkere forventning til norsk økonomi, sammenlignet med vår måling i fjor høst. Tallene hentet inn i januar 2024, viser nå at 55% forventer en bedring i norsk økonomi.

Vår siste måling reflekterer en bransje som nå synes å se lyset i enden av tunellen. Etter en tid med stramme tøyler løsner det for fler og fler, skal vi tro svarene fra ANFO’s siste forventningsbarometer.

Kun 16% forventer en forverring av AS Norge. Andelen som forventer at situasjonen vil forbli uendret er på 29%.

Q: Tror du at den økonomiske situasjonen i Norge kommer til å bli bedre eller dårligere om ett år eller vil det ikke bli noen forskjell?
Annonsørene

45% ser nå lysere på fremtiden når spørsmålet dreier seg om egen virksomhet, hvilket er en betydelig økning i framtidstro, sammenlignet med forrige måling. 

Kun 18% forbereder seg på tøffere tider, noe som er en betydelig nedgang fra tidligere. De som mener at det vil bli lite endring i situasjonen utgjør 37%

Denne utviklingen, med færre som frykter tilbakegang og flere som forventer bedre tider, viser helt klart en økt selvtillit blant norske annonsører. 

Q: Tror du at økonomien i din bedrift vil komme til å bli bedre eller dårligere om ett år eller vil det ikke bli noen forskjell?
Markedsbudsjettene vil vokse i første halvår 2024

26% ser for seg økte budsjetter det neste halvåret. I høst var tilsvarende tall 15%, altså en markant økning fra vår forrige måling.

Nær halvparten, 48%, velger å stå stille ved roret. Det er fortsatt tidlig på året, og mange er fortsatt usikre på nær framtid. 

Q: I første halvår 2024, vil din virksomhet øke eller redusere det totale budsjettet til reklame, informasjon og annen kommunikasjon (inklusive produksjon) sammenliknet med siste halvår 2023, eller forventes det ingen endring?         
Norske nettaviser tiltrekker seg flere unge lesere

Den gjennomsnittlige daglige mediebruken blant nordmenn har økt til hele 6 timer og 22 minutter i 2023. Dette er en økning på 39 minutter (12%) fra 2022.

Nettsteder er fortsatt den største kilden til nordmenns mediekonsum med hele 23% av mediekaken. Blant disse har norske nettaviser sett stor vekst blant unge voksne, som økte konsumet fra 65 til 84 minutter, noe som utgjør en vekst på 29%.

Fordelingen av medietiden til nordmenn så slik ut i 2023:
Visuelle medier: 39%
Lydmedier: 27%
Lesing av papiravis, magasiner, ukeblader og bøker: 7%

Den norske mediakonsumkaken: 39% av vår tid tilbringes på visuelle medier.
Mediebruken øker utover dagen, og når toppen 22:00
Kilde: Nielsen

Radio dominerer morgenene, sammen med norske nettsteder og sosiale medier. På kvelden tar Netflix, HBO, sosiale medier og TV over.

Den største forskjellen i mediebruken er mellom de under 30 år og de over 60 år, hvor de yngste bruker langt mer tid på gaming, strømming av musikk og video og podkaster. Nordmenn over 60 tilbringer tiden sin på radio og TV i langt større grad.

Norges største annonsører

Artikkelen er oppdatert med nye tall fra Kantar og Nilsen den 26.02. Saken er også omtalt i Kampanje.no/premium HER.

Del dette innlegget: