ANFO Effektprosjekt, et forskningsprosjekt

Databasen knyttet opp til ANFO Effekt inneholder i dag 1174 unike case. Basen totalt sett er på rett i overkant av 1300 caser, generert over 12 år. Basen vil ventelig øke med 100-200 nye caser hvert år. Dette er en unik samling av de presumtivt beste markedsføringscasene i det norske markedet gjennom disse årene. Det store utvalget gir oss en unik mulighet til å forstå og analysere de antatt beste markedsføringstiltakene som er gjort i Norge i denne perioden. 

ANFO’s Effektbase er unik i norsk sammenheng, og vi har et sterkt ønske om å utnytte potensialet i basen til det fulle. Også i internasjonal sammenheng snakker vi her om en base som er ganske spesiell.

Vi er i gang med prosjektet og har startet å analysere en utvalgt del av materialet tilgjengelig. Med 203 utvalgte case som utgangspunkt har vi gjennomført 4 delprosjekter. Disse delprosjektene er publisert løpende. Her kan du se dem samlet.

Jan Morten Drange, Håvard Kvernaas Bakken og Sebastian Haarbye står bak prosjektet.

ANFO Effektprosjektet er ikke et analyseprosjekt, det er et forskningsprosjekt

Effektprosjektet er et praktisk og anvendbart analyse/forskningsprosjekt bygget på de presumtivt beste markedsføringscasene i det norske markedet. Intensjonen vår er å utforske datasettet med en transparent og ærlig tilnærming. Vårt mål er, via den enorme datamengden, å komme opp med pålitelige og generaliserbare funn. Noe vil være helt nytt, andre ting kan være bekreftelser av hypoteser og funn fra andre analyser, primært da i utlandet.

Ny tjeneste tilgjengelig fra juni ­– Effekt workshop

Vi vet at mange markedsavdelinger og team ønsker, og vil ha stort utbytte av å gjennomføre workshops med basis i det som ligger av muligheter i effektbasen. Vi tror at vi med utgangspunkt Effektprosjektet og ANFO Effekt basen kan hjelpe mange med å bli enda bedre, og sikrere på at man gjør de riktige grepene. 

Pris pr workshop/markedsavdeling (ideelt sett ikke flere enn 6-8 personer). Varighet anslagsvis 4-5 timer. Gjennomføres bedriftsinternt. Pris for medlemmer: kr. 25.000.

ANFO Effektprosjekt Rådet

Vi tror at dette prosjektet vil bli enda bedre om vi knytter til oss et lite eksklusivt nettverk med samarbeidspartnere, rekruttert fra våre mest sentrale og faglig interesserte medlemmer. Som medlem av rådet gir vi tilgang til unik faktabasert kompetanseheving, et helt spesielt bransjefellesskap, erfaringsutveksling på kryss av vanlige arenaer og et fagmiljønettverk som vi mener vil kunne bli helt unikt i norsk, og kanskje også internasjonal sammenheng.

Rådet vil gi ANFO og prosjektet nyttige innspill, og prosjektet vil gi rådsmedlemmene et helt spesielt faglig løft.

Rådets medlemsbedrifter delfinansierer prosjektet.

Del dette innlegget: