Godt nyttår!

I fjor på denne tiden oppsummerte vi 2022 som et annerledes år. Etter to år med pandemi var vi mange som var overbevist om at nå skulle alt bli bra igjen. Det ble det jo ikke. Vi var nok preget av en litt naiv og vel optimistisk tro på fremtiden. Det er fortsatt mye uro i verden. Noe har blitt bedre, mens andre ting dessverre har blitt verre. 

Året 2023 er tilbakelagt og vi kan oppsummere også dette året som et annerledes og utfordrende år. Men det er signaler på at ting er i ferd med å snu. Rentetoppen er sannsynligvis nådd. Reklamemarkedet vokser svakt og inflasjonen er på vei ned. På den andre siden er det «full stopp» i boligbyggingen og kronekursen er fortsatt høy. Fra vårt ståsted får vi håpe at de positive signalene nå er kraftige nok og slik utligner andre utfordringer i markedet. Forhåpentligvis vil vi se en lysning i markedet i løpet av første halvår. Men selv om fjoråret var utfordrende er det også viktig å anerkjenne alt det som har gått bra. Og i et krevende marked er det ekstra imponerende.

Som organisasjon er ANFO godt posisjonert. Året 2023 har vært et av våre beste. Vi vokser både i antall medlemmer, aktiviteter, oppmerksomhet og relevante bransjeprosjekter. Jeg tror vi trygt kan si at vi er ganske agendasettende som bransjefaglig aktør i debatter og diskusjoner.

ANFO prøver alltid å ligge i forkant med relevant og nyttig innsikt. En ting vi har jobbet spesielt mye med i fjor, og garantert enda mer i år er kunstig intelligens eller AI. Mer presist, hvordan vi som markedsførere skal ta i bruk dette. At AI vil endre mye her er udiskuterbart. At vi her får effektiv hjelp til innholdsproduksjon, vet vi. Men kanskje ligger den virkelige store effekten i å øke kvaliteten i det vi produserer? Reklametrettheten er økende, og mange er direkte kritisk til mye av den kommunikasjonen som skapes. Det er nok av analyser som viser at det sannsynligvis er lurt å fokusere mer på kvalitet og relevans i innhold enn bare kvantitet. Kanskje er det her vi skal rette noe av vårt AI-fokus i året som nå akkurat har startet?

Innen generativ AI sitter vi i ANFO på noe av den beste kompetansen i markedet. Vi setter løpende opp nye AI-skoler, både åpne og bedriftsinterne. Etterspørselen fra våre medlemmer er svært stor det siste året. 

Få med deg MarTech dagen den 29. februar og AI dagen den 6. juni.

📷 Fredrik ledet en rekke AI-skoler og holdt svært mange foredrag om generativ AI i løpet av 2023.

Vi er også i gang med Effektprosjektet. Dette forskningsprosjektet vil fremover gi oss faktabasert innsikt som vi aldri før har hatt tilgjengelig for det norske markedet.  Vårt mål er, via den enorme datamengden, å komme opp med pålitelige og generaliserbare funn. Noe vil være helt nytt, andre ting kan være bekreftelser av hypoteser og funn fra andre analyser, primært da i utlandet.

Håvard og Sebastian leder arbeidet med Effekt-prosjektet.

På denne tiden av året er det mange kompetansemiljøer og publikasjoner som både ser i krystallkuler og deler framtidsscenarier. AI og Effekt er allerede nevnt. Dette er tema «alle» markedsførere i «alle» markeder er opptatt av for øyeblikket. Andre tema som nevnes ofte er flere reguleringer, samt bærekraft og samfunnsansvar i utvidet forstand. Avtagende reklameeffekter og svakere kreativt nivå har vært nevnt i noen år nå. For oss som tror på, og heier på kreativitet som virkemiddel er dette en utfordring vi må på største alvor. Vi tror sterkt på vårt eget Effektprosjekt. Og ikke minst håper vi at AI kan hjelpe oss her.

Når vår verden er 70% digital er det avgjørende å være skikkelig fremoverlent markedsteknologisk. Det er plenty av utfordringer knyttet til verdikjeder, plattformer, personvern, svindel og mye annet. Det er viktigere en noen gang å kunne skille det gode fra det mindre gode. For mulighetene er fantastiske, men det er lett å gå seg vill og/eller ta feil valg. Det er dessverre slik at selv det mest positive kan ha negative konsekvenser om vi ikke er bevisste og flinke nok.

Du er aldri alene når du er med i ANFO. I litt turbulente tider er det godt å være en del av et lag og et felleskap. Vi er opptatt av at både laget vårt og støtteapparatet rundt ANFO laget, til enhver tid har nødvendig innsikt og kunnskap om endringer og utviklingstrekk i markedet. For kunnskap er makt og i et felleskap som ANFO deler vi også av det vi kan. 

Vi liker å ha en positiv grunnholdning og heier på alt vi ser av positive signaler. Det er mye kraft i en positiv fremtidstro.

Lykke til i 2024!

Del dette innlegget: