Programmatisk wake up call

Programmatisk annonsering har jevnlig vært i media de siste årene. Akkurat nå er programmatisk veldig tilbake i overskriftene. Spesielt da i internasjonal fagpresse. Grunnen til det er at ANA (American National Advertisers), vår søsterorganisasjon (eller for å være helt korrekt «storesøster» organisasjon) i USA nylig har lansert rapporten «Programmatic Media Supply Chain Transparency Study».

ANFO har i to nylige innlegg skrevet om programmatisk. Innlegget Det store lagersalget ble først publisert som en kommentar i Kom24. Her tar vi til orde for at norske redaktørstyrte media slår sine varelager sammen, lager en selvbetjeningsplattform som matcher Google og Facebook og slik tar opp konkurransen på ordentlig. Ellers sagt på en annen måte; Tar utfordringen til et nytt nivå med helt konkret og nødvendig action!

I et annet innlegg forteller vi om den amerikanske studien og presenterer også en lenkesamling hvor de som er interesserte (det burde langt flere være!) kan gå dypere inn i problemstillingen/utfordringen.

En som har gått dypere inn i rapporten enn mange andre er Tom Denford og ID Comms. I sine kommentarer og podcaster er han veldig tydelig. Annonsører over hele verden må selv ta større ansvar og være mer interessert i sine medieinvesteringer. Den amerikanske undersøkelsen viser at det er 22 milliarder USD i effektivitetsgevinster bare i lys av den ene studien! Utfordringen annonsører over hele verden nå står foran er rett og slett hvor man skal begynne. For at man må ta tak i dette er udiskuterbart. 

Hvor kan det da være naturlig å starte?

Et sentralt spørsmål i ANA studien gikk på hvor komfortabel/trygg man er rundt grad av åpenhet/transparens knyttet til programmatiske kjøp. Over halvparten svarte i nivået fra nøytralt til ikke fornøyd. Dette er følgelig et naturlig startpunkt. Vi trenger mer åpenhet, tro forståelse for denne verdikjeden og ikke minst tillitt. Annonsører må ta kontroll, ta større ansvar, være aktive og interesserte. Investeringene er store.

Man kan like eller ikke like denne formen for kjøp og salg av media. Programmatisk har fordeler og utfordringer. ANFO har med rette vært kritisk til mye i dette økosystemet. For mye av investeringene forsvinner i system/tech kostnader og visninger ingen ser, har mulighet til å se og/eller havner på steder som ikke er til fordel for våre merkevarer. Vi har vært positive til relevans og presisjonsnivå og spesielt prinsippet om at dette skal være kostnadseffektivt for annonsør. 

Vi fortjener bedre!

Programmatisk eller automatisert kjøp og salg vil være den vanlige modellen i fremtiden. Derfor må den også fungere. Det er for mye som ikke fungerer i dag. I en slik rapport som det ANA nå har laget får vi en ganske grei oppskrift for hva vi bør være opptatt av. Og hvordan vi kan løse dette. Det viktigste og det vi må adressere først er å sørge for at vi bruker pengene våre bedre. 

Gå for kvalitet!

Vi har i et tidligere anbefalt flere innlegg og kommentarer vi mener er opplysende for oss som annonsører. Denne kommentaren fra Gabe Greenberg i MediaVillage er veldig god. Ikke minst er han tydelig på hvor viktig det er å prioritere kvalitetssiter fremfor billig lav-kvalitets inventory. Alternativt er risikoen stor for uønskede konsekvenser med tanke på brand safety og svak effekt. For ensidig fokus kun på lave priser fører oss raskt inn i landskapet for MFA (Made For Advertising) siter. Dette er ikke effektiv bruk av våre budsjetter! Se kommentarer HER

ID Comms som jeg refererer til i denne oppsummeringen har selvsagt sin rolle i dette økosystemet. Ikke minst har de verktøyet Digital Control som er utviklet for bla evaluering av programmatiske kjøp.

Her er transparens, kvalitet og optimalisering sentrale knagger

Det er gode ord og føringer jeg synes vi skal være mer opptatt av i vår programmatiske og automatiserte hverdag i 2024.

Del dette innlegget: