5 tips til å skrive et vinner-case

Majid Malik forteller hva som skiller klinten fra case-hveten i ANFO Effekt.

Hva kjennetegner et case som imponerer Effekt-juryen mest? De beste casene har gode historier, er lettfattet og har et gjennomgående fokus å dokumentere effekten. Det sa Majid Malik som er en av årets juryledere i ANFO Effekt.

Majid Malik er en av jurylederne i årets ANFO Effekt.

Majid holdt foredrag på Effekt kick-off på Deichmann tidligere i vinter. Han ga sine beste tips til hvordan man skal skrive et godt case som skiller seg ut for juryen og som til og med kan sikre en pallplass. Og tipsene, de får du et sammendrag av her.

I korte trekk – hva skal til for å begeistre juryen?

 • Struktur 
 • Storytelling
 • Dokumentert effekt 
 • Smarte mål 
 • Det lille ekstra 

Struktur 🤌🏻

Del caset tydelig inn i delene hvor var vi, hvor skulle vi, hva gjorde vi og hvordan gikk det. La strategi, innsikt og målsetninger gjennomsyre caset. Hvis du finner relevante innsikter som du presenterer i caset, bør du bruke dem aktivt. Målsetningen må være knyttet opp til målgruppen du ønsker å kommunisere med. Bruk gjerne design, bilder og grafer for å bryte opp teksten – vær gjerne kreativ. Sett opp resultatene mot de faktiske målsetningene, og ikke minst – sørg for at det er en rød tråd gjennom hele caset.

Storytelling 💬

Marketing is no longer about the stuff you make, but about the stories you tell.

Seth Godin

Historiefortelling ligger inn-printet i menneskets DNA. Det er en stor del av hverdagen vår, og kroppen frigir lykkehormoner hver gang den hører en historie som er engasjerende. Storytelling og viktigheten av dette er undervurdert. Majid anbefalte alle som skal skrive og sende inn Effekt-case å vie mer plass til nettopp storytelling.

Dokumentert effekt 📊

Dette er hovedingrediensen i caset – åpenbart. For å finne frem til casene med best dokumentert effekt, er det juryens oppgave å plukke fra hverandre hvert case for å komme inn til kjernen av casets effekt, sa Majid. 

Tenk over følgende:

 • Hvor godt klarer man å dokumentere, og ikke minst isolere effekt?
 • I hvor stor grad treffer man på de opprinnelige målsetningene?
 • Effekt sett opp mot: kategori, sesong, vansklighetsgrad, budsjett og eksterne faktorer?
 • Long term effekter? ROMI

Til slutt: hva er det dere ikke forteller i caset? Det er juryen også interessert i.

Merk at når juryen er uenig om et case, for eksempel om det skal på pallen eller ei, så ser man bort fra de andre kriteriene og fokuserer på dokumentert effekt. Derfor er det svært viktig å være nøye i å beskrive den dokumenterte effekten. Det bør for eksempel være samsvar med målsetning og resultater. 

Smarte mål 📍

Smarte mål skal være spesifikke og målbare. Ikke minst må målene være knyttet til effekten.

Eksempler på hvordan man kan tydeliggjøre smarte målsetninger, er ved å kunne svare på disse spørsmålene:

 • Hva ønsker vi å oppnå? 
 • Hvordan vet vi at vi har klart det?
 • Er det realistiske målsetninger?
 • Hvordan tjener det selskapets overordnede mål?
 • Når skal vi klare det?

Det er tre kategorier for mål: forretningsmål, adferdsmål og kommunikasjonsmål. Et tydelig adferdsmål er for eksempel: vi ønsker å konvertere 30% av omsetningen til nett, innenfor en gitt dato. 

Det lille ekstra ✨

Det er gjerne mange involverte i å skrive et case, og det betyr mye for mange innad i organisasjonen. Bruk derfor litt ekstra tid på skrive case og start tidligere enn hva som egentlig er planlagt. Si heller litt mer, enn litt for lite. 

Kreativiteten er også utslagsgivende. Hvor kreative har dere vært i tilnærmingen? Hvor appellerende er historiefortellingen? Merkevareeffekter, valg av mediemiks, kommunikasjonskanaler er andre faktorer som spiller inn på det lille ekstra i caset.

Har du ekstra tid er det en stor fordel å stille seg selv noen kritiske spørsmål, før du sender inn caset.

 • Er caset lettfattelig?
 • Er det appellerende? 
 • Hvordan kan jeg optimalisere caset?
 • Hvem andre kan lese gjennom og gi innspill, før du sender inn.

Se hele foredraget til Majid og resten av foredragene fra Effekt kick-off på ANFO-TV her.

Del dette innlegget: