Hvordan skal vi som markedsførere forholde oss til AI?

Siste årets store snakkis er ganske udiskuterbart AI eller kunstig intelligens. Eller for å være helt presis, tilgjengeliggjøringen av såkalt generativ kunstig intelligens for de store massene. At AI vil, og skal påvirke oss som markedsførere er udiskuterbart. Mange er godt i gang med prøvingen. Noen bruker også AI ganske aktivt. Kom i gang! Vi […]