Mangfold og inkludering i bransjen

Resultatene fra global undersøkelse er nå klar.

Den globale undersøkelsen Global DEI (Diversity, equity and inclusion) Census 2023 ble gjennomført første halvår av 2023 og resultatene ble presentert under reklamefestivalen i Cannes i juni. Undersøkelsen er initiert av WFA (World Federation of Advertisers) som har med seg flere andre globale organisasjoner i prosjektet. Datagrunnlaget teller 13 000 respondenter.

Målet med undersøkelsen er å belyse status rundt mangfold og inkludering i bransjen. Videre skal undersøkelsen avdekke sentrale DEI-spørsmål, muligheter og prioriterte områder for handling og atferdsendring.

Runde to, totalt sett og globalt, viser at det har skjedd lite siden 2021. Ting tar dessverre tid. Selv om halvparten sier at ting blir bedre viser undersøkelsen at det de kaller «inclusion score» på globalt nivå er likt 2021. Der bransjen opplever mest diskriminering er fortsatt på alder, kjønn og status knyttet til omsorgsoppgaver/familiesituasjon.

Ser vi på Norge vs globalt er det verdt å merke seg følgende: utvalget ser ut til å være ganske representativt, dog med unntak for funksjonshemmende hvor vårt utvalg ikke er representativt. Kvinneandelen synker på seniornivå og det ser også ut til å være et visst gjennomgående lønnsgap. Ser vi på inkludering scorer Norge bedre enn den globale referanseindeksen for inkludering (69% mot 63%), hvor også 69% enige i at selskapet deres aktivt tar grep for å bli bedre på mangfold og inkludering (72% globalt gjennomsnitt).

Fire av ti er enige om at ting har blitt bedre på mangfold og inkludering de siste årene. Her er det globale tallet 50%, hvilket nok kan forklares ved at Norge i forhold til mange andre markeder kanskje var noe bedre på mangfold og inkludering i utgangspunktet. Utfordringer har vi definitivt, men de er nok betydelig større i andre markeder. På spørsmål om manglende mangfold og utfordringer knyttet til inkludering betyr at man vurderer å forlate bransjen er tallet relativt lavt. Tilhørighet til bransjen og firma er lavere for minoritetsgrupper i forhold til øvrig utvalg. Både høy og lav alder står frem som en begrensende faktor. Det samme gjelder respondenter med omsorgsoppgaver.

En oppsummering på globalt nivå, inklusive en filmsnutt som illustrerer de viktigste funnene finner du her.

I Norge er ANFO som er en del av WFA sentral i undersøkelsen. Det samme gjelder KF og deres internasjonale IAA. Som et bransjeinitiativ har vi selvsagt også med oss de andre organisasjonene i feltarbeidet. Undersøkelsen ble gjort første gang i 2021. Da var ikke Norge med.

Ta gjerne kontakt med Jan Morten Drange om du ønsker å diskutere dette ytterligere.Kreativt Forum har laget en bra oppsummering av dette på norsk. Den finner du her.

Del dette innlegget: