Mer innsikt til ANFO-medlemmer

Delanalyse 4 i vårt pågående ANFO Effektprosjekt er nå tilgjengelig!

Denne 4. delanalysen kaster lys over en spennende sammenligning: Hvordan FMCG-bransjer (fast moving consumer goods), og øvrige bransjer (kapitalvarer og tjenester) navigerer i kanallandskapet. Med en jevn fordeling av FMCG og øvrige bransjer, har vi muligheten til å gi medlemmene våre et innblikk i forskjeller og likheter omkring kanalbruken deres i de mest effektive arbeidene i ANFO Effektbasen vår.

Vi håper at medlemmene finner dette innsiktsfullt.

Håvard Kvernaas Bakken, fagansvarlig i ANFO

Rapporten er nå tilgjengelig for våre medlemmer. Ta kontakt med effekt@anfo.no for å få tilsendt rapporten. Les om de andre delrapportene her: del 1, del 2, del 3.

Håvard Kvernaas Bakken og Sebastian Haarbye jobber med å finne innsikt fra vår unike mengde caser.

Litt om bakgrunnen

Vårt mål er å gi ANFOs medlemmer innsikt, inspirasjon og kunnskap for å styrke markedsføringsarbeidet.

ANFO Effekt har gjennom 12  år samlet inn 1174 unike case. Samlet sett representerer denne mengden caser en betydelig andel av suksessrike, norske markedsføringsjobber. Det rike utvalget gir oss en unik mulighet til å forstå og analysere markedsføringstiltakene som er gjort i Norge. 

Vi starter i et hjørne. Med 203 utvalgte case som vårt startpunkt, utforsker vi hvordan ulike markedsføringskanaler har påvirket forbrukeradferd og markedsandeler i disse casene. I første omgang vil vi sende ut fire delanalyser basert på analyser av disse 203 casene. Dette her er den siste av disse fire første delanalysene. 

Vårt datasett inneholder mange av de mest vellykkede markedsføringstiltakene i Norge de siste 12 årene. Vi tar sikte på å være åpne og ærlige i vår tilnærming til dem.  

Intensjonen vår er å utforske datasettet med et åpent sinn, og oppdage robuste sammenhenger som kan gi læring til norske markedsførere.  Vårt mål er å nytte den enorme datamengden til å komme med pålitelige og generaliserbare funn. 

– Effektprosjektet vil ta tid, men likevel har vi nå kommet med løpende funn, sier Sebastian.

Del dette innlegget: