Delanalyse 3 av ANFOs Effektprosjekt er nå tilgjenglig

Nye læringspunkter for sosiale medier, online video og varierte kanalkombinasjoner.

I denne tredje delanalysen får du innsikt i nye funn rundt sosiale medier, online video og varierte kanalkombinasjoner. Funnene deles kun med medlemmene våre. Er du ANFO-medlem? Ta kontakt med effekt@anfo.no. Hvis du mot formodning ikke er medlem i ANFO, men ønsker å være det – ta kontakt med Thomas på thomas@anfo.no.

Les gjerne mer om delanalyse 1 HER og delanalyse 2 HER.

– Effektprosjektet vil ta tid, men likevel drister vi oss til å komme med løpende funn, sier Sebastian.

Litt om bakgrunnen

ANFO Effekt har gjennom 12 år samlet inn 1174 unike case. Samlet sett representerer denne mengden caser en betydelig andel av suksessrike, norske markedsføringsjobber. Det rike utvalget gir oss en unik mulighet til å forstå og analysere markedsføringstiltakene som er gjort i Norge. 

Vi starter i et hjørne. Med 203 utvalgte case som vårt startpunkt, vil vi utforske hvordan ulike markedsføringskanaler har påvirket forbrukeradferd og markedsandeler i disse casene. I første omgang vil vi sende ut fire delanalyser basert på analyser av disse 203 casene. Dette her er en av disse fire første delanalysene. 

Vårt datasett inneholder mange av de mest vellykkede markedsføringstiltakene i Norge de siste 12 årene. Vi tar sikte på å være åpne og ærlige i vår tilnærming til dem.  

Intensjonen vår er å utforske datasettet med et åpent sinn, og oppdage robuste sammenhenger som kan gi læring til norske markedsførere.  Vårt mål er å nytte den enorme datamengden til å komme med pålitelige og generaliserbare funn. Bak denne jobben står Sebastian og Håvard i ANFO.

Del dette innlegget: