Presisering om byråkonkurranser

Debatten har gått i bransjemedia som følge av at Coop valgte WAL og ikke et tradisjonelt mediebyrå. Her kommer en presisering.

Det har gått en meningsutveksling i bransjen den siste tiden. Temaet er byråpitcher. Debatten er langt fra ny, for selv om vi er flere i bransjen som jobber for bedre prosesser her, kommer den regelmessig på agendaen igjen. 

I denne runden har nok ting blitt sagt som ikke burde blitt sagt, noe er nok også sagt på tidspunkt når man burde latt være å si noe i det hele tatt og noen er helt sikkert blitt ilagt motiver de ikke har. For å ha sagt det med en gang. Jeg skjønner at man i mediebyråene er engstelige. Når situasjonen er slik at mediebyråomsetningen går ned mens totalmarkedet er stabilt hadde jeg også vært bekymret om jeg hadde sittet på den siden. 

Det er fint med debatt i bransjen. Men vi vet også at det er forskjell på «debatt» og «debatt» og ikke minst hvor vi tar debatten. Jeg tror på dialog mellom de involverte partene. Rett og slett at de som kjenner sak og prosess setter seg sammen. Det er sjelden slik at «alle andre» kjenner saken bedre enn de som er på innsiden.

For ANFO sin del føler jeg et behov for å klargjøre vår posisjon her.

Kunder bytter fra tid til annen byråforbindelser. Det kommer de til å fortsette med. En snitt lengde på et kundeforhold ligger i Norge på noe over 4 år. Det tror jeg gjerne kunne vært lengre. Når man av forskjellige grunner er i en situasjon hvor man skal velge ny byråforbindelse er det i vår lille andedam gjerne slik at man inviterer til en pitch. Ofte fordi det er en fin måte å få oversikten over markedet på når man ikke har denne kjennskapen selv. Men det finnes alternativer til å gå ut i arbeidskrevende byråpitcher.

ANFO tok i sin tid initiativ til etableringen av Byråvalg (tidligere Elect) sammen med Teft. Det gjorde vi for å støtte annonsører med informerte, innsiktsbaserte, rettferdige og systematiske byråvalgsprosesser. Og ikke minst at disse var kostnadseffektive for begge parter. Helt sentralt her er færre inviterte byråer, kortere og smidigere prosesser og ikke minst færre krav til leveranser i prosessen. Det vi ber om er ikke mer enn det man kan forvente når man er i en innsalgsposisjon. Avhengig av hva vi ber om i siste fase kan det også hende vi anbefaler å betale finaleheatet en symbolsk godtgjørelse. 

En viktig bakgrunn for etableringen av Byråvalg var også at til syvende og sist var det alltid eksisterende kunder som betalte for at byrået brukte for mye tid på kunder de ikke hadde, og som oftest ikke fikk. Det synes vi var feil ressursbruk, og det gjør vi fortsatt. De fleste som har vært involvert i en byråvalgprosess med Byråvalg, enten man er oppdragsgiver, taper eller vinner, er svært fornøyd med prosessen. 

Det er imidlertid ikke slik at alle pitcher har ekstern bistand fra aktører som Byråvalg eller andre eksterne konsulenter. Det er egentlig synd, for akkurat det hadde spart bransjen for mange diskusjoner, lik den som går for øyeblikket. 

Det er heller ikke slik at man alltid trenger en pitch. Jeg har sagt det før og gjentar det gjerne. Det finnes mange flinke folk og byråmiljøer i bransjen. Det er mange som kan, og vil gjøre en god jobb for deg. Det viktigste er ofte å finne folk og miljøer du har lyst å jobbe med, og som kan jobbe med deg. Tillit, trygghet og relasjoner skal ikke undervurderes. Andre alternativer kan for eksempel være konkrete prøveprosjekter hvor man tester hvordan man matcher og fungerer før man eventuelt blir enige om et lengre samarbeid.

Jeg registrerer at noen i bransjen hevder at dette er noe vi i ANFO kan løse. Det er flatterende at noen gir oss en såpass stor rolle. Og det hadde vært fint om det var så enkelt. Men vi i ANFO representerer våre medlemmer, akkurat som mediebyråforeningen representerer sine og KF representerer sine. Vi er en interesseorganisasjon som gjør så godt vi kan, både for våre medlemmer og for bransjen. I denne sammenhengen gjør vi det ved å etablere og anbefale bruk av Byråvalg og ellers være ganske tydelige i våre råd og anbefalinger. 

Bransjeforeningene møtes ganske regelmessig, noen oftere enn andre. Det har vi alltid gjort. Vi skal nok også komme opp med oppdaterte anbefalinger for byråvalgprosesser. Men, helt uavhengig av anbefalinger, det vil alltid være aktører i slike prosesser som gjør akkurat som de vil. Uansett hva vi som bransjeforeninger sier. Det gjelder også blant byråene som deltar i disse pitchene. Det er en ganske heftig konkurransesituasjon for tiden, hvilket også betyr at det alltid er aktører som «overleverer» på oppgaven for å skille seg ut. 

Vi i ANFO er alltid på jakt etter gode løsninger, og da mener jeg gode løsninger alle parter kan leve godt med. En tidligere kollega av meg sa det slik: Mirakler tar vi på strak arm, underverk må vi jobbe litt mer med. 

Det er noe i det! 

Del dette innlegget: