Det er nye tider i mediebyråbransjen

Jan Morten svarer på debatten som har gått i bransjemedia etter at Coop valgte å samarbeide med WAL.

Også jeg hadde egentlig tenkt å sitte stille i båten. Samtidig registrerer jeg en viss uenighet i byråverdenen og da er det kanskje berettiget med noen ord fra vår side også. Selve prosessen hvor Coop har valgt WAL som sitt mediebyrå kjenner både jeg og ANFO for dårlig til å uttale oss, i likhet med de fleste andre som kommenterer og mener mye om saken.

Selvsagt er det mye prat, men de fleste, meg selv inkludert har ikke snakket med alle de involverte. I en slik situasjon er det kanskje riktigere å registrere og endog fundere. Men det er langt fra sikkert det er et godt nok grunnlag til å kommentere.

Jan Morten i ANFO.

Styreleder i Kreativt Forum etterlyser i sin kommentar med overskrift «En etisk forkastelig byråkonkurranse» både ANFO og Mediebyråforeningen, og synes at COOP har sluppet for lett unna. Der er jeg uenig med Camilla. Personlig synes jeg faktisk valget har fått relativt stor oppmerksomhet i bransjen og i vår fagpresse. Det ser ut som alle involverte parter, altså de som egentlig kan (og bør) uttale seg, har kommet til orde. Hvis de velger å ikke si det de mener er jo det et valg man selv gjør. Utover det har Kampanjes redaktør Knut Kristian Hauger delt en svært innsiktsfull betraktning. Ellers har både Magnus Strømsnes Bøe i Rocket, Mediebyråforeningen og Byråvalg kommentert det valget som er gjort. 

Det er tydelig at det er Knud Fahrendorf i Byråvalg sin kommentar som provoserer Kreativt Forum og Camilla. Knud har valgt en vinkling hvor han kommenterer ut fra et faglig ståsted og deler sine tanker og betraktninger rundt beslutningen. Hva kan dette bety? Hva kan COOP ha tenkt her? Og så videre. Det er selve valget av WAL som er oppsiktsvekkende, og det er det Knud dveler ved. Siden han ikke kjenner prosessen annet enn fra det man hører og det som har kommet frem i media har han valgt å ikke si noe om selve prosessen. Det synes jeg er en fornuftig tilnærming.

Hva mener jeg og ANFO? Heller ikke jeg kjenner denne runden på en slik måte at jeg skal stille meg til doms over noen her. Det jeg kan si er at jeg i veldig stor grad deler Knud og Byråvalg sine tanker. Det må gå an å kommentere ut fra det man ser og tolker ut fra en beslutning som er gjort, og samtidig rett og slett droppe å kommentere på ting man ikke kjenner godt nok til. Men jeg har selvsagt sympati med de involverte aktørene som ikke nådde opp. Samtidig er jeg ganske sikker på at det hadde vært diskusjoner i etterkant av en slik runde, helt uavhengig av hvem som hadde vunnet eller tapt.  

De fleste i bransjen vet at ANFO heier på gode prosesser. Derfor har vi også sammen med våre venner i Teft etablert Byråvalg. I en ny situasjon hvor de gamle oppskriftene ikke nødvendigvis velges og kopieres, mener vi at en slik tjeneste som det Byråvalg leverer er viktigere enn noen gang. Det er ikke lett å alltid ha oversikten over hvilke muligheter man nå har.

I denne konkrete saken er det kun et fåtall aktører som kjenner prosessen i detalj. Jeg er ganske sikker på at det også er en dialog mellom disse. Avslutningsvis vil jeg gratulere WAL og COOP med utvidet samarbeid, og ønske lykke til, til dere som ikke nådde opp denne gangen.

For ordens skyld: ANFO eier Byråvalg sammen med Teft. Coop er representert i ANFO sitt styre. Ellers heier jeg på bransjen, og er generelt svært opptatt av hvordan denne bransjen utvikler seg.

Del dette innlegget: