Finner vi nok en skatt?

Delanalyse 2 i ANFO Effektprosjektet er klar og tilgjengelig for alle ANFO-medlemmer.

Denne kanalen oppnådde størst effekt

Kanalvalg er et nærmest et eget fag innenfor markedsføring. Et område preget av økt kompleksitet de senere år grunnet en dramatisk fragmentering av mediebildet. Vi har alle vært vitne til en eksplosjon av nisjekanaler og -plattformer, som gjør det stadig mer utfordrende og spennende å være markedsfører. 

Nå er delanalyse 2 i Effektprosjektet tilgjengelig for medlemmene våre – se mer om delanalyse 1 her. I delanalyse 2 søker vi svar på hvorvidt enkeltkanaler gir større effekt enn andre. Spørsmålet er også om vår analyse i det hele tatt kan vise til signifikante sammenhenger mellom bruk av en gitt plattform med tilhørende effekt.

Svaret er på det er ja. Hvilken kanal snakker vi om? Det får du vite mer om i delanalye 2 av Effektprosjektet – gratis tilgjengelig for alle ANFO-medlemmer.

Ta kontakt med effekt@anfo.no for å få tilsendt delanalyse 2 i Effektprosjektet. Hvis du mot formodning ikke er medlem i ANFO, men ønsker å være det – ta kontakt med Thomas på thomas@anfo.no.

Håvard og Sebastian leter etter resultater verdt sin vekt i gull i Effektprosjektet.

Litt om bakgrunnen

ANFO Effekt har gjennom 12 år samlet inn 1174 unike case. Samlet sett representerer denne mengden caser en betydelig andel av suksessrike, norske markedsføringsjobber. Det rike utvalget gir oss en unik mulighet til å forstå og analysere markedsføringstiltakene som er gjort i Norge. 

Vi starter i et hjørne. Med 203 utvalgte case som vårt startpunkt, vil vi utforske hvordan ulike markedsføringskanaler har påvirket forbrukeradferd og markedsandeler i disse casene. I første omgang vil vi sende ut fire delanalyser basert på analyser av disse 203 casene. Dette her er en av disse fire første delanalysene. 

Vårt datasett inneholder mange av de mest vellykkede markedsføringstiltakene i Norge de siste 12 årene. Vi tar sikte på å være åpne og ærlige i vår tilnærming til dem.  

Intensjonen vår er å utforske datasettet med et åpent sinn, og oppdage robuste sammenhenger som kan gi læring til norske markedsførere.  Vårt mål er å nytte den enorme datamengden til å komme med pålitelige og generaliserbare funn. 

– Effektprosjektet vil ta tid, men likevel drister vi oss til å komme med løpende funn, sier Sebastian.

Del dette innlegget: