ANFO Effektprosjektet

Kontinuitet er viktig i mange av livets fasetter, det gjelder også markedsføringsarbeid. Men er det virkelig slik at langsiktighet lønner seg? Nå er delanalyse 1 tilgjengelig for medlemmene våre.

Delanalyse 1: Langsiktighet og et levedyktig kreativt konsept

It is only when there is discipline in this consistency that we can build distinctive brand assets.

Prof. Byron Sharp

Den har vi hørt før. Kontinuitet er som kjent viktig i mange av livets fasetter. Det gjelder også markedsføringsarbeid. De siste 10 årene har markedsførere beveget seg mot et «short-termism»-tankesett. Fordelingen mellom brand (langsiktighet/merkevarebygging) og performance (kortsiktighet/salgsutløsende) har skapt utfordringer i mange markedsavdelinger. Er det virkelig slik at langsiktighet lønner seg? Hvis økt salg på kort sikt svekker merkevarens attraktivitet på lenger sikt, er det utvilsomt en uheldig utvikling. Senest i fjor svarte halvparten av annonsørene at de slet med å balansere kortsiktig og langsiktig markedsarbeid (DSAR, 2022). 

– Vi kjenner alle til 60/40 regelen, men hvor enkelt er det egentlig for oss markedsføre å forholde oss til denne fordelingen i det daglige markedsarbeidet? sier Håvard.

Litt om bakgrunnen

ANFO Effekt har gjennom 12 år samlet inn 1174 unike case. Samlet sett representerer denne mengden caser en betydelig andel av suksessrike, norske markedsføringsjobber. Det rike utvalget gir oss en unik mulighet til å forstå og analysere markedsføringstiltakene som er gjort i Norge. 

Vi starter i et hjørne

Med 203 utvalgte case som vårt startpunkt, vil vi utforske hvordan ulike markedsføringskanaler har påvirket forbrukeradferd og markedsandeler i disse casene. I første omgang vil vi sende ut fire delanalyser basert på analyser av disse 203 casene. Dette her er en av disse fire første delanalysene. 

Vårt datasett inneholder mange av de mest vellykkede markedsføringstiltakene i Norge de siste 12 årene. Vi tar sikte på å være åpne og ærlige i vår tilnærming til dem.  

Intensjonen vår er å utforske datasettet med et åpent sinn, og oppdage robuste sammenhenger som kan gi læring til norske markedsførere.  Vårt mål er å nytte den enorme datamengden til å komme med pålitelige og generaliserbare funn. 

– Effektprosjektet vil ta tid, men likevel drister vi oss til å komme med løpende funn, sier Sebastian.

Hva søker vi svar på i denne delanalysen? 

Vi gir ANFO sine medlemmer et innblikk i hvordan norske merkevarer har skapt vekst og endret atferd hos forbrukerne, ved god og konsistent historiefortelling over tid.

Andre spørsmål vi kikker nærmere på er: Hvilke typer kpier er de mest populære? Hvilke kanaler har blitt mest brukt? Hva kjennetegner suksesscasene? Hvor store forskjeller i reelle effekter eksisterer mellom case med korte og lange tidshorisonter? 

Disse funnene bidrar til å styrke vår tidligere tro på at en langsiktig tilnærming og et levedyktig kreativt konsept er nøkkelen til suksess, sier Håvard.


Er du ANFO-medlem? Ta kontakt med effekt@anfo.no for å få tilsendt delanalyse 1 i Effektprosjektet. Hvis du mot formodning ikke er medlem i ANFO, men ønsker å være det – ta kontakt med Thomas på thomas@anfo.no

Del dette innlegget: