Konferanser som gir noe

ANFO-medlemmer får tilgang på noen av bransjens viktigste konferanser og blir del av et stort, faglig fellesskap.

Noe av det mest sentrale vi gjør i ANFO, er å arrangere konferanser for medlemmene våre. I en tid der kunnskap og kontinuerlig læring er avgjørende for suksess, er konferansene våre en svært viktig medlemsfordel. I tillegg er konferansene våre en yndet arena for å utvide nettverket sitt og møte kollegaer på tvers av bransjen.

I løpet av et år arrangerer vi Den Store Annonsørdagen, AI-dagen, Lov & rett, Loyalty Day og ANFO Effekt kick-off – for å nevne noen. I tillegg arrangerer vi en rekke frokostseminarer under navnet Smart Start. Konferansene våre er stort sett gratis for medlemmer, og halvveis inn i 2023 har vi allerede hatt over 2000 deltagere på arrangementene våre.

Mark Adams var headliner på MarTech dagen 2023.

Felles for konferansene våre er at vi inviterer velrennomerte bransjefolk fra inn- og utland til å holde foredrag. De deler av sin kunnskap om temaer som opptar annonsører og markedsførere. Med inspirerende foredrag, interaktive diskusjoner og praktiske workshops får deltakerne innsikt i de nyeste innovasjonene, strategiene og beste praksisene. Dermed får medlemmene våre en unik sjanse til å lære av de beste. Det er et klart konkurransefortrinn i den stadig skiftende markedsføringsverdenen.

Ta kontakt med Thomas Rønnerud som er kundeansvarlig i ANFO for å starte prosessen med å bli medlem i dag.

Del dette innlegget: