Verdien av et medlemskap

Noen ganger får vi spørsmålet: hvorfor er det viktig å være med i en organisasjon som ANFO?

Å være medlem i ANFO kan bety forskjellige ting for forskjellige bedrifter. Mange tenker på aktiviteter som konferanser, konkurranser og prisutdelinger som en god grunn for et medlemskap. Som medlem i ANFO blir du og bedriften din med i et fellesskap for norske annonsører og markedsførere. Dere får tilgang på eksklusiv informasjon og fagstoff før resten av markedet. I tillegg er det en klar økonomisk fordel ved at dere kan delta gratis på en rekke arrangementer og få lavere priser på betalte aktiviteter. Men verdien av medlemskapet for deg og din bedrift er mye mer enn det.

Vi finansierer driften vår med medlemskontingenter, i tillegg til inntekter knyttet til eventer som konkurranser og prisutdelinger. Videre finansieres ANFO av bidrag fra samarbeidspartnere og sponsorer. ANFO er i dag ni personer som samlet kan gi deg svar på det meste en moderne markedsfører lurer på. Her kan nevnes tung kompetanse på blant annet teknologi og kunstig intelligens, analyse og innsikt, media, merkevarebygging, markeds-rett og utfordringer knyttet til personvern. Det er ingen tvil om at nye muligheter i kjølvannet av bruk av markedsteknologi og økt digitalisering har gitt oss muligheter. Og utfordringer! ANFO har bygget en organisasjon med svært relevant kompetanse for deg som medlem.

Carsten Gunnarstorp, Jan Morten Drange og Fredrik Pettersson i ANFO.

I organisasjonslivet er størrelse ganske viktig. En organisasjon i vekst betyr at stadig flere synes at vi gjør en viktig jobb og kan stille seg bak det organisasjonen står for. ANFO har en jevn økning i antall medlemmer. Vi har lagt bak oss en pandemi, men nå opplever vi andre globale utfordringer og ikke minst krig og uro i Europa. I usikre tider trenger man en trygg havn og vi er stolte av å være denne havnen for stadig flere markedsførere.

En solid organisasjon som ANFO, med vekst og relevans i bunn, gjør oss til en enda sterkere premissleverandør, blant annet for politisk påvirkning. De senere årene har ANFO satt agendaen i stadig flere diskusjoner. Som bransje har vi alltid utfordringer som må adresseres, og da trenger man en sterk, samlende stemme. En stemme som også tør å utfordre både globale aktører og forretningsmodeller i bransjen som ikke alltid er like annonsørvennlige.

Kompetanseheving har alltid vært prioritert i ANFO. Som medlem hos oss kan du og bedriften din ta del i det som kanskje er bransjens mest relevante felleskap. Det kan du gjøre ved å delta på konferanser, seminarer og skoler. I tillegg til faglig påfyll får du her muligheten til å utvide nettverket ditt og møte kollegaer på tvers av bransjen. 

Full sal på Latter på DSAD 2021.

ANFO gjennomfører stadig relevante prosjekter og analyser. Et eksempel er den årlige Annonsørrapporten (DSAR) som alltid får stor oppmerksomhet. Denne rapporten har på mange måter blitt selve fasiten i bransjen. Det er mange organisasjonsendringer, fusjoner og nyetableringer som er gjort på grunnlag av innsikt fra denne studien. Et annet sentralt prosjekt er ANFO Effekt prosjektet. ANFO Effekt er kanskje bransjens viktigste konkurranse. Nå er vi i gang med en omfattende analyse av hele databasen med samlet 1300 innsendte bidrag.

Les mer om markedsundersøkelsene og analysene vi utfører her.

Håvard Kvernaas Bakken presenterer Den Store Annonsørrapporten 2022.

Vi er engasjert i og driver flere selvregulertingsordninger. Det gjør vi fordi vi mener det er avgjørende at vi i bransjen evner å regulere oss selv på en ansvarlig måte. De fleste markedsførere er avhengig av gode byråforbindelser. Det å velge sine partnere er imidlertid ikke alltid like enkelt. Derfor har vi valgt å bistå markedet ved å etablere et eget selskap, nemlig Byråvalg. Dette selskapet eier og driver vi i et 50/50 samarbeid med rekrutteringsfirmaet Teft.

Besøk Byråvalg sine nettsider her.

Vi har sannsynligvis bransjens beste nettverk, både i Norge og internasjonalt. Ikke minst har vi tilgang på svært mange internasjonale kontakter via våre venner i WFA (World Federation of Advertisers) og FEDMA (Federation of European Direct and Interactive Marketing). 

Medlemstilbudet har aldri vært bedre, og enda bedre skal det bli. Vi gleder oss til å utvikle vårt tilbud sammen med deg som medlem. 

Verdien av et ANFO medlemskap har faktisk aldri vært større! 

Del dette innlegget: