Podrapporten 2023 er her

Podkast er i vinden som aldri før – det har aldri vært flere lyttere på podkast!

Nesten halvparten av alle nordmenn (46%) har lyttet til podkast det siste året. Det er signifikant vekst fra året før (34%)

Podkast vokser i alle aldersgrupper.

Heidi Thomassen, Head of analytics i Bauer Media.

Nordmenn har aldri lyttet så ofte til podkast som i 2023

Når hørte du sist på en podkast? (%) Total dekning, i løpet av det siste året eller oftere.

Undersøkelse gjennomført av Norstat 2020, 2021, 2022 og 2023
Base: 628/631/558/764

Podkast vokser i alle aldersgrupper. Hovedmålgruppen er fortsatt 20-39 år. Det er absolutt flest lyttere her. Den største økningen er blant de over 50 år, og blant 60-69 år har dekningen mer enn doblet seg.

Flest lyttere i alderen 20-39 år, men i 2023 størst vekst blant podkastlyttere 50 år +

Når hørte du sist på en podkast? (%)


Undersøkelse gjennomført av Norstat 2023
Alle: 1646 15-19: 116  20–29: 256 30–39: 274 40–49: 261 50–59: 256 60–69: 261 70+: 213

I 2022 så vi størst vekst blant aldersgruppen 40-49. I år kan vi se at de over 50 år lytter mer enn noen gang før.

  • Den daglige dekningen har økt signifikant for alle over 50 år sammenlignet med i fjor.
  • Vi ser signifikant vekst i ukentlig dekning blant 15-19 åringene og 50-69 åringene.

Noe av det viktigste når man skal lytte til podkast er at den er lett tilgjengelig, har god lyd og er gratis. Det er generelt sett også en nedgang i betalingsvilje for podkast uten reklame.

At podkasten er lett tilgjengelig, har god lyd og er gratis er veldig viktig for valg av podkast

Hvor viktige er disse egenskapene når du velger en podkast å høre på? Svar: «Veldig viktig».

Undersøkelse gjennomført av Norstat 2023
Base: 764

Nedgang i betalingsvilje for podkast utenreklame, samt for å få veldig eksklusivt innhold

Kan du tenke deg å betale for en podkast for å få den helt fri fra reklame / få veldig eksklusivt innhold? (% Ja)

Undersøkelser gjennomført av Norstat 2022 og 2023
Base: 558/764

Reklame i podkast oppleves troverdig både når det gjelder spot og native. Det er en økning i oppfattelsen av troverdighet når det gjelder native. Hele 69% blant de mellom 15-29 år svarer at native er mest troverdig.

Når det gjelder troverdighet har det vært en økning i «når programlederen leser opp reklamen»

Hvilke av følgende reklameinnhold opplever du som mest troverdig?

Det er en signifikant høyere andel som svarer «Når programlederen leser opp reklamen.» I 2022 var scoren 53 % på når programleder leser opp og 47 % på når reklamen kommer i eget avbrekk.

Som i fjor er det flere blant de yngste som opplever reklame lest opp av programleder som mest troverdig.

For de eldste er det likt.

Undersøkelse gjennomført av Norstat 2023 Base: 764

Flere enn 1 av 5 har utført en handling etter å ha hørt reklame på podkast. Det være seg søke etter produktet/tjenesten, fortalt noe om det eller gått til innkjøp.

Nær 1 av 4 har utført eller vurdert å utføre en handling etter å ha hørt reklame

Når du har hørt en reklame om et produkt eller en tjeneste i en podkast, har du noen gang gjort noe av det følgende? (% Ja)

Undersøkelse gjennomført av Norstat 2023
Base: 764

Nær 1 av 4 har utført en handling, slik som å søke mer informasjon, fortalt andre, vurdert å kjøpe eller kjøpt, etter å ha hørt reklame om et produkt eller tjeneste i en podkast.

  • Nær 1 av 3 mellom 15-29 år svarer at de har utført en handling eller vurdert å utføre en handling etter å ha hørt en reklame i en podkast.
  • Den største økningen er i alderen 45-59 fra 14 % til 20 %.

Reklameeffekt

Av de som har utført en handling etter å ha hørt en reklame om et produkt eller en tjeneste i en podkast svarer:

6 av 10 at de har søkt mer informasjon om produktet/tjenesten

3 av 10 at de har vurdert å kjøpe eller bestille produktet/tjenesten

1 av 10 at de har kjøpt eller bestilt produktet/tjenesten

Vil du bli synlig av å bli hørt? 

Annonsering med lyd, både på radio og i podkast, er kostnadseffektivt og salgsutløsende. Vil du vite mer om dine muligheter? Ta kontakt med Bauer Media her.

Del dette innlegget: