Tror du at AI kan erstatte ditt reklamebyrå?

AI hevder at det ikke kan erstatte menneskelig kreativitet og innsikt, men hva betyr teknologien for de kreative byråene, og for deg som kunde?

Frykten for at maskiner, roboter og kunstig intelligens skal ta jobben fra oss er langt fra ny. Den har vært med oss i hundrevis av år. Frem til nå har det likevel vært slik at ny teknologi stort sett har resultert i nye jobber og funksjoner som erstatning for de jobbene som ble borte i teknologiskiftet.

AI hevder selv at det ikke kan erstatte menneskelig kreativitet og innsikt, men hva vil kraften i teknologien bety for de kreative byråene, og for deg som er kunde av dem i dag?

Vi kan forstå at de kreative byråene er entusiastiske til kunstig intelligens. Dette er uten tvil den største nyvinningen siden smarttelefonen. Og helt sikkert på nivå med tilgjengeliggjøringen av både internett og PC. Men, vi kan også forstå at man møter kunstig intelligens med avventende forsiktighet og kanskje til og med skepsis.

Knud Fahrendorff, daglig leder i Byråvalg.

Forsiktighet kan forsvares og forklares med et ønske om å opprettholde timepris og et forsvar av den etablerte byråmodellen og de menneskelige ressursene i byrået. Bruk av ny teknologi for automatisering og AI-støttede prosesser er ofte forbundet med målsetninger om å redusere kostnader og øke effektiviteten. Med andre ord, ikke målsetninger som erfaringsmessig bidrar til høyere aktivitet og inntjening hos kundene.

Ny teknologi gjør det mulig å produsere mer og få gjennomsnittlig kreativitet til å se bedre ut. Når det kommer til hurtighet og volum, er AI allerede uslåelig. Men, for bevisste merkevarer er det ikke volum som er oppgaven. Det er kvalitet og målet om å skape sterke inntrykk som fester seg hos forbrukerne.

Unik kompetanse 

Den unike egenskapen til de kreative byråene er at de har folk man kan tenke kreativt, konseptuelt og strategisk sammen med, på vegne av deg som kunde. Dette er mennesker som elsker å jobbe i krysningspunktet av forskjellige målgrupper, budskap og kommunikasjonsmål. Det er denne variasjonen og innsikten som gjør dem så verdifulle som rådgivere og produsenter for merkevarer som vil differensiere seg, uavhengig av, eller kanskje viktigere, i tillegg til AI.

Et enkelt merkevaremiljø kan med rette hevde at man er både kreativ og strategisk på vegne av egen merkevare. Men det er ikke mange eksempler i Norge på merkevareannonsører som skaper banebrytende, kreativ kommunikasjon og reklame over tid. I lys av det vil AI skapt markedsmateriell i mange tilfeller være minst på høyde med historiske uttak, kommunikasjon som kanskje til og med er skapt av våre aller fremste kreative miljø.

Byråvalg tror at mennesker med egenskapene som trengs for sterk kreativ budskapsutvikling vil fortsette å søke sammen til miljøer der variasjonen og bredden er stor. Byråmiljøer er det naturlige samlingspunktet, og derfor tror vi at det er de som i størst grad kan ta ut det store kreative potensialet i AI. For det er et potensial, men vi er nok mange som må igjennom en litt smertefull prosess, før dette potensialet slår ut i full blomst.

Balanserte forventninger og uante muligheter 

Det synes nærliggende å tro at der AI kan bistå mest, i alle fall i denne fortsatt tidlige fasen, er på innholdsproduksjon og behandling, datainnsamling og grovanalyse, bilder av «god nok» kvalitet, rutinearbeid og ikke minst være tids- og økonomibesparende. Vi tror at de byråmiljøene som vil lykkes best fremover er de som ser på AI som en mulighet. De som omfavner det, men samtidig bevarer en sunn skepsis og et kritisk blikk. AI må bejubles og utfordres på samme tid.

I et lengre perspektiv vil byråer som er kompetente og ambisiøse i sin omgang med kunstig intelligens bli i stand til å levere kommunikasjon i verdensklasse. Elefanter på glassmagasinet, flyvende småbarn og fengslende illustrasjoner kan produseres, redigeres og animeres bedre og raskere, og med flere variasjoner på kortere tid. Det betyr ikke at ny teknologi ikke vil utfordre dagens reklamebyråer. For det vil det absolutt! Både i form av forventninger til kvalitet, tid og valgmuligheter for kundene. AI-reklame vil bli et begrep. Og helt sikkert ikke som en hedersbetegnelse.

Ring ditt byrå! 

Spørsmålet du som kunde bør stille deg er: På hvilken måte planlegger mitt byrå å ta ut potensialet i AI-støttet kreativitet og produksjon? Hvilken kompetanse kan de dele med oss og omvendt? Hvilke forventninger kan vi ha til prosessene etter hvert som byrået bygger opp denne kompetansen? Hvordan kan jeg sammen med byrået mitt best ta ut de kostnadsmessige fordelene som AI generert innhold og produksjon kan gi og hvordan kan budsjettet mitt anvendes best mulig for å sikre effekt? Leker byrået med tanker det kan være en fordel for deg som kunde å være test arena for? Vis at du følger med og inviter deg inn! Det er nemlig ikke helt sikkert at de tar opp temaet om du ikke spør!

Del dette innlegget: