Sebastian_Haavard_1024x500
Sebastian Haarbye og Håvard Kvernaas Bakken i ANFO

Er krisen avblåst?

Resultatene fra Forventningsbarometer Q1 er her!

Norske annonsører kutter i markedsbudsjettet

ANFOs Forventningsbarometer viser at det er enda flere som kutter i markedsbudsjettet nå sammenlignet med vår januarmåling. 59 prosent av annonsører kutter (versus 28 prosent i januar), mens 38 prosent sier de holder samme trykket som i årets første kvartal. Det er nærmest ingen som vil øke markedsbudsjettene nå, mot 15 prosent som ville øke januarmåling i 2023.

Vår ferske måling viser at fortsatt 6 av 10 annonsører tror at den økonomiske situasjonen i Norge vil bli verre om ett år. I august i fjor var tilsvarende tall 84 prosent, mens i januar var denne andelen 62 prosent. Med andre ord ser norsk markedsføringsbransje nokså likt på framtiden som da champagneflaskene ble ryddet bort i begynnelsen av januar. Samtidig tror 21 prosent at den økonomiske situasjonen blir bedre når vi ser ett år fram i tid.

Her er resultatene for Q1:

Q: Tror du at den økonomiske situasjonen i Norge kommer til å bli bedre eller dårligere om ett år eller vil det ikke bli noen forskjell?

Q: Tror du at økonomien i din bedrift vil komme til å bli bedre eller dårligere om ett år eller vil det ikke bli noen forskjell?

Q: I andre kvartal 2023, vil din virksomhet øke eller redusere det totale budsjettet til reklame, informasjon og annen kommunikasjon (inklusive produksjon) sammenliknet med første kvartal 2023, eller forventes det ingen endring?

Last ned hele Forventningsbarometer Q1 her. Har du forslag til annen type informasjon du ønsker i rapporten? Send inn ditt forslag til: sebastian@anfo.no

Hva sier makroøkonomer om nær framtid?

Norges Banks pengepolitiske rapport fra mars gir følgende utsikter:

Det er utsikter til at veksten i norsk økonomi vil avta i 2023, men at aktiviteten vil være høyere enn anslått i forrige rapport. Vi venter at høye petroleumsinvesteringer og økt eksport vil bidra til å holde aktiviteten oppe, mens en betydelig nedgang i husholdningenes disponible realinntekt trolig vil gi et fall i konsumet i år. Spareraten falt markert mot slutten av fjoråret, og våre anslag innebærer at husholdningene fortsetter å tære på oppsparte midler i år. Etter hvert venter vi at høyere reallønnsvekst vil bidra til at konsumet tar seg opp igjen.

SSB gir følgende vurdering per mars 2023: Nå står vi trolig ved et vendepunkt. Inflasjonen skal avta kraftig gjennom året, og arbeidsledigheten skal litt opp fra det uvanlig lave nivået vi har nå, sier SSB-forsker Thomas von Brasch. Det betyr at økonomien vokser i et tempo som anses som normalt. Veksten i BNP Fastlands-Norge anslås til 1,3 prosent i 2023 og 1,6 prosent i 2024.

Total reklamespending Norge 2022 (IRM)

Total medieinvesteringer passerte 25 milliarder norske kroner i 2022, noe som tilsvarer en økning på 6,5 prosent vekst gjennom hele året. Vekstraten er imidlertid sterkt avtakende. Tall for Q1 2023 publiseres i slutten av mai og vil bli inkludert i neste barometer.

Norges største annonsører* (Nielsen)

Listen over 25 største norske annonsører viser en dominans av dagligvarehandelen og dens leverandører. Telecom er også representert med flere aktører (Telenor, Ice og OneCall). Det samme gjelder store retaillokomotiver (Jula, Power og XXL).

Nielsen top 25 Spend Q1 2023

*ALL MEDIA – uten digitalEstimert bruttoforbruk i – Q1 2023
KIWI (NORGESGRUPPEN)182 352 603
REMA 1000178 549 393
EXTRA (COOP)166 920 075
COOP NORGE108 486 284
TELENOR91 491 209
TINE90 218 906
TOYOTA NORGE AS (TOYOTA)81 158 467
OBS68 864 323
MCDONALD’S (FOOD FOLK NORGE AS)68 533 991
TV 2 AS67 806 269
ORKLA FOODS NORGE AS65 683 746
MONDELEZ NORGE AS61 923 081
ICE COMMUNICATION NORGE AS (ICE)61 255 601
MENY (NORGESGRUPPEN)59 000 658
ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS NORGE AS51 218 945
ONECALL AS48 020 837
COCA-COLA NORGE AS47 776 400
JULA44 073 824
MILLS43 748 336
NORSK TIPPING AS42 809 136
SPAR KJEDE (NORGESGRUPPEN)40 285 692
POWER40 046 068
XXL39 753 456
LILLEBORG AS39 262 369
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB37 429 978
Source: Nielsen, Q1 2023

Mediakonsumet (Kantar)

Vi er alltid på og bruker i gjennomsnitt 222 minutter på Internett hver eneste dag. Når vi kommer til det Kantar kaller “levende bilder”, viser tallene at vi i snitt ser på 57 minutter TV daglig, og 58 minutter med videomedier. 1 av 4 nordmenn hører på radio i minst en time hver dag.

Tid brukt per kanal:

Tallene i diagrammet viser til antall prosent av befolkningen. Internett representerer sammenslåing av PC/Mac, Mobil og nettbrett og havner derfor over 100 prosent. 

Konsum av sosiale medier-innhold

IPSOS Some Tracker Q1 2023 viser at Facebook er fortsatt den største plattformen med 82% av voksne nordmenn som har en profil. Snapchat er nummer to med 65%, og TikTok er på vei oppover med over 1,3 millioner voksne brukere i Norge. Facebook har fortsatt mest daglig bruk med 66%, mens Snapchat og TikTok følger etter med henholdsvis 49% og 22%.

Blant unge voksne mellom 18-29 år er Snapchat det mest populære sosiale mediet, med 70% som bruker det daglig, etterfulgt av TikTok.

Vi vil gjerne takke Nielsen, IRM, Ipsos og Kantar for deres bidrag og for å stille data til vår disposisjon.

Del dette innlegget: