Ny WFA Presidents Award til ANFO!

Denne gang vant vi med caset; Orchestrated Prizes and Awards System.

I klartekst hvorfor vi har flere konkurranser som ANFO Effekt, ANFO MarTech Awards og ANFO Magnet Employer Branding Awards. Og ikke minst hva dette kan bety for det norske markedet. 

Launched in 2010, the annual WFA Presidents Award recognizes initiatives run by national advertiser associations that have helped advance the marketer’s agenda and contribute to positive change in the marketing industry and society. Submissions were judged on their ability to compellingly demonstrate that they had made a measurable impact and could be replicated in other markets.

Årets vinnere utenom ANFO var våre venner i tilsvarende organisasjoner i USA, Frankrike, UK, og Brasil. 

– Det gjøres utrolig mye bra veldig mange steder. Her er både inspirasjon og ideer til refleksjon å hente. Vi er både ydmyke og stolte av å konkurrere i et veldig godt selskap. Som en relativt liten aktør i et relativt lite, men attraktivt marked, gjør Team ANFO det nok en gang veldig bra, sier Jan Morten Drange i ANFO.

Det var under gallamiddagen på Global Marketer Week i Istanbul de fem prisene ble delt ut av WFA President og Mastercard CMO Raja Rajamannar. Prisene delte han ut til det han omtaler som «Five outstanding industry initiatives around the world».

“If you had any doubt that brilliant local initiatives can have global impact, take a look at the five initiatives selected for this year’s WFA President’s Awards. Each focuses on building a stronger brand while making a positive impact for people, for society and for the planet. That’s a powerful proposition that will inspire marketers around the world”, said Raja Rajamannar, WFA President and Chief Marketing and Communications Officer at Mastercard.

Det er 60 foreninger i WFA systemet og dermed et godt beite å konkurrere i. Tradisjonelt markerer ANFO seg veldig godt her. 

Fra venstre; Raja Rajamannar, Jan Morten Drange og Stephan Loerke CEO i WFA.

Del dette innlegget: