Gull i Bærekraft

Caset Skolekravet skapt av Trigger og KIWI vant gull i kategorien Bærekraft i ANFO Effekt, og skrev seg med det inn i Effekt-historien.

Kategorien Bærekraft ble lansert i ANFO Effekt 2022 og prisutdelingen for hele konkurransen gikk av stabelen i mars 2023. Med fjorårets konkurranse var tiden moden for å åpne døren for kategorien Bærekraft, og med dette hedre de bedriftene som effektivt klarer å kommunisere arbeidet de gjør med bærekraft. Forbrukernes forventninger til merkevarer har aldri vært høyere, og mulighetene for formålsdrevet, ansvarlig forretningsvekst akselererer. 

Jurymedlem Camilla Berg og Effekt-ansvarlig Håvard Kvernaas Bakken skrev ved lanseringen av kategorien at «Skal vi nå bærekraftsmålene om er satt for 2030 er vi avhengig av god og tydelig bærekraftskommunikasjon. Vi er nødt til å fortelle om hvilke tiltak som fungerer og hva den faktiske effekten av disse tiltakene er». Les artikkelen deres her.

Det ble sendt inn 28 case i den nye kategorien, og de innsendte casene ble vurdert på minst en av bærekraftspilarene klima/miljø, sosialt ansvar og økonomisk levedyktighet.

Caset Skolekravet skapt av Trigger og KIWI scoret full pott og hentet hjem det første gullet i kategorien Bærekraft i ANFO Effekt 2022.

– Vi jobber mye med Bærekraft for kundene våre og vi jobber alltid med å finne nye måter å kommunisere bærekraft uten å snakke om bærekraft. Det blir fort pekefinger og det orker ikke folk. Derfor leter vi etter knaggen som trigger folk på ekte og som gjør at folk engasjerer seg enten det er engasjement hos kunden selv (internkommunikasjon), forbrukerne, redaksjonene / presse, organisasjoner mm. Jeg tror dette caset vinner fordi vi har klart å oppnå et vanvittig engasjement, kreative uttak på tvers av kanaler og vi har solide resultater som er gjennomdokumenter fra start til mål, sier Bente Kvam Kristoffersen i Trigger.

På tale om betydningen av konkurransen ANFO effekt og hva den har å si for bransjen sier Bente – ANFO effekt er en slags eksamen for oss. Konkurransen er en skikkelig god indikator og bevis på at arbeidet vi legger ned skaper verdi for kundene våre. Kravene til dokumentasjon er skyhøye, og det liker vi. Det virker skjerpende på oss, og det i seg selv gjør oss som rådgivere enda sterkere.

Jurybegrunnelsen for gull i Bærekraft, ANFO Effekt 2022

Årets gullvinner i kategorien «Bærekraft» har ut ifra et godt innsiktsarbeid og en tydelig strategi økt bevisstheten rundt et sosialt problem som angår en stor andel av befolkningen, og virkelig satt det på dagsordenen. Juryen er imponert over hvordan vinneren har gått frem for å bevege og lytte til målgruppen, for så å bruke innsikten til å skape et enda større engasjement.  Samsvaret mellom tiltak og resultat er tydelig beskrevet, og effekten er absolutt gull-verdig. Vinneren har bidratt med viktig opplysningsarbeid og tatt et samfunnsansvar utenom deres daglige drift.  De går foran som et meget godt eksempel for kategorien «bærekraft» fordi de faktisk har klart å gjøre en svært positiv og godt dokumentert endring på et av de tre bærekraftspilarene. Årets GULL i kategorien Bærekraft går til Kiwi for caset Skolekravet. 

Den nye kategorien fikk mye oppmerksomhet da den ble lansert. Camilla Berg i Awake var blant dem som stilte seg svært positive og hun bidro inn i juryarbeidet i ANFO Effekt 2022. – Det er svært gledelig at ANFO nå tar med Bærekraft som kategori i ANFO Effekt. Dette vil bidra til å løfte god bærekraftskommunikasjon og viktigheten av det.  Som deltaker i juryen håper jeg å se gode caser som kan dokumentere faktisk effekt på en eller flere av de tre bærekraftspilarene klima og miljø, sosiale forhold og økonomisk bærekraft, sier Camilla. 


Les om da vi lanserte den nye kategorien Bærekraft i ANFO Effekt her.

Del dette innlegget: