Vinneroversikt ANFO Effekt 2022

Vi gratulerer til alle vinnerne i ANFO Effekt 2022! Her får du vinneroversikten fra ANFO Effekt 2022.

– ANFO Effekt har befestet seg som den viktigste konkurransen for den norske markedsføreren. Det er vi stolte av! I årets konkurranse har 130 gode caser konkurrert, og helt uten blygsel sier vi at kvaliteten aldri har vært høyere, sier Jan Morten Drange, daglig leder i ANFO.

SMART Produkt/ handel

Gull: McDonald´s
Med: OMD, Nord DDB
Case: Ikke heng på McDonald’s – Reisen fra global kjempe til lokal støttespiller

For en gullvinner skal det ikke henge på noe. Det skal være super innsikt, smart strategi, nydelig gjennomføring, gode uttak, og resultatene skal ikke bare være gode. De skal også henge på greip med målsettinger og strategi. Årets gullvinner viser hele denne menyen på en imponerende måte. 

Det er et godt skrevet og veldokumentert case som viser at god samfunnskommunikasjon som er med å endre holdninger også gir effekt på flere parametere. Årets vinner har funnet en formel som virkelig står ut i mediestøyen, og finner stadig nye veier inn til folks hjerter. I motsetning til ungdommen som vinnercaset handler om, håper vi at gullet skal henge på McDonalds. Gratulerer til McDonalds og «Ikke heng på McDonalds». Sånn skal det gjøres. 

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

Sølv: OBS Bygg
Med: PHD, WAL
Case: Enklere å si JA- OBS Bygg

Juryen lar seg imponere over dette caset, det er godt skrevet og nøye dokumentert og viser en annonsør som tør å tenke nytt. Innsenderen leverer en tydelig situasjonsbeskrivelse og klare målsetninger. Utfordringene de stod ovenfor var krevende og det var behov for å vri kommunikasjonen til å dreie seg om mer enn taktisk annonsering, noe som nok ikke var enkelt å umiddelbart si Ja til.  Dette bryter med kategorispråket og sølvvinneren har klart å levere god og effektiv kommunikasjon fra øverst i trakta ned på taktiske flater. Slikt blir det sølv av! Juryen er imponert over motet til å tenke nytt i en markedssituasjon som var alt annet enn plankekjøring.  Ja takk til mer av dette.  

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

Bronse: Orkla Home & Personal Care
Med: OMD, Schibsted, Orkla Design
Case: Lypsyl på alles lepper!

Dette er et enestående eksempel på hvordan lage case. Godt gjennomarbeidet, velskrevet og med en råd tråd. Det er sjelden at alle fire P-ene justeres på samtidig: Nytt produkt med en linjeutvidelse. Nytt prispunkt. Ny design og reklame – som er integrert. Og ny, økt distribusjon. Det er enda sjeldnere at svaret når man møter motgang, er produktinnovasjon til en høyere pris. Det liker vi. Resultatene over to år er prisverdige: Stort sprang i markedsandel og penetrasjon, samt ikke minst kategorivekst. Vi gleder oss til å se neste års resultater i vekstkategorien og … på alles lepper.

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

Diplom: Farmasiet
Med: Anorak NoA, Mood Communications, Precis digital, PR-Operatørene

Case: Smør deg mann! – Farmasiet

Caset har til tross for et godt salg gjennom COVID, og sterk konkurranse fra store aktører, klart å innfri tydelig et mål om salgsøkning til tross for at eksterne forutsetninger ikke har være like gode som året før. Caset er taktisk og viser at et godt samarbeid mellom PR, event og betalt kommunikasjon sammen bidrar til å innfri målet. Her har man klart å tenke ut av «boksen» og skape oppmerksomhet med et begrenset budsjett. I tillegg har man turt å prioritere en målgruppe som, basert på innsikt, er mer opptatt av å smøre ski enn å smøre sin egen kropp! Juryen ble sjarmert og håper å se sterke resultater også fremover! 

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

SMART Tjeneste

Gull: Vipps
Med: TRY Reklamebyrå, iProspect

Case: Vipps, så vokste vi på netthandel – Veien til vekst gjennom å forstå den sterke merkevarens svake sider

Årets gullvinner i kategorien SMART Tjeneste fremstod for juryen som en soleklar vinner. Vinneren har demonstrert hvordan innsiktsdrevet markedsarbeid har bidratt til en sterk posisjon i en svært konkurranseintensiv kategori, hvor de først og fremst har forstått den sterke merkevarens svake sider. Juryen lot seg videre imponere av en tydelig oransje strategi og løsning, hvor samspillet mellom mental og fysisk tilgjengelighet har vært helt essensielt for å nå de ambisiøse målsetningene. Dette er et velskrevet skoleeksempel av ett case, og vinneren får det til å høres veldig, veldig enkelt ut. Og Vipps, så ble det gull!

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

Sølv: SpareBank 1
Med: Morgenstern, MediaCom

Case: SpareBank 1. Refinansiering

I en svært konkurranseintensiv bransje og kategori har de oppnådd imponerende resultater. Det er mye stigma og skam rundt produktet forbruksfinansiering og vi mener Sp.Bank 1 i sin kommunikasjon og markedsføring har evnet å balansere samfunnsansvar og kommersielle interesser ved å være tydelige på at dette er et produkt man ikke bør ha, men ved å samle usikret gjeld i Sp. Bank 1 vil man faktisk spare penger. Noe de også viser. Det er videre et case som viser at SpareBank 1 har vært gode på internt samspill og samarbeid mellom salg, produktutvikling, kreditt, distribusjon og marked. Rent markedsmessig er det et god case mtp samspill mellom egne og betalte kanaler. Det er også et case som viser at man har vært gode på å fange og bruke kundeinnsikt og markedsdrivere på en god måte.

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

Bronse: Widerøe
Med: Morgenstern, Brist

Case: Widerøe – Hjelp vi har mistet vår merkevare.

Årets bronsevinner innen kategorien Smart tjeneste leverer en case som er basert på superb klassisk merkevarebygging. En aktør som er seg selv bevist i forhold til merkevare styrke og som kjemper mot store muskulære aktører i et tøft marked. Med bakgrunn i godt innsiktsarbeid er det satt tydelige forretnings- og kommunikasjonsmål for aktivitet. Selskapet har de siste årene vært performance drevet, men vrir nå over til en mer emosjonell kommunikasjon. Basert på et fint kreativt konsept og ny mediestrategi oppnår de sine mål og en høyere kjennskap og synlighet i markedet. Juryen lar seg begeistre av et meget godt stykke håndverk innen merkevarebygging, som gir ønsket effekt.

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

Diplom: Gjensidige
Med: Morgenstern, OMD

Case: Gjensidige – Smart gjenbruk 

Caset er godt dokumentert med grundig innsikt, tydelige mål og viser god markedsforståelse. Juryen vil spesielt applaudere at de tør å stå i det som fungerer med smart gjenbruk av tidligere markedsuttak. Juryen lar seg også imponere av god måloppnåelse i en krevende kategori, og hvordan de engasjerer målgruppen ved å spille på det emosjonelle og snakke til hjertene, fremfor forbrukernes «hoder». Rett og slett et godt stykke arbeid. Vi gratulerer Gjensidige med diplom i Smart Tjenester!

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

Diplom: RiksTV/Strim
Med: RED dentsu XCase: Strim – Hvordan Strim doblet antall kunder gjennom reposisjonering i et nytt marked

Strim leverer et velskrevet case om hvordan re-posisjonering av tjenesten har doblet antall kunder. Ved hjelp av modellering på både salg og merkevare, gjennomførte leverandøren smarte valg i markedsarbeidet, som ga både kortsiktig salgseffekt og en mer langsiktig posisjon i et konkurransepreget TV-leverandør-marked. Strim når målene de har satt seg; både kommunikasjons- og mediemål – så vel som forretningsmål – og kan vise til lønnsom vekst. 

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

Diplom: Obos 
Med: Anorak NoA, Mindshare
Case: Obos – Fra full storm til solgløtt på ett år. 

Dette diplomet deles ut til en aktør som har løst en ekstremt utfordrende oppgave på imponerende vis: å reise seg fra et brått omdømmefall med stor påvirkning på forretningen. Gjennom et solid og strukturert markedsføringsarbeid på tvers av organisasjonen har aktøren klart å oppnå gode resultater på kort tid. Juryen er imponert over kompleksiteten i caset, hvor man har jobbet smart med alle fire P’ene i markedsføring og med bevis mot markedet for å styrke omdømmet igjen.

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

Vekst

Gull: Coop Extra
Med: WAL, PHD
Case: Gjør det tydelig!

Årets vinner i kategorien Vekst er et lærebokeksempel i å skape resultater gjennom å utvikle et grundig strategisk fundament og et tydelig målbilde i en særdeles konkurranseintensiv kategori. Basert på strategien har de utviklet et tydelig, innsiktsbasert rammeverk for strategisk og taktisk kommunikasjon, med tydelige merkemarkører og fokus på sentrale inngangsporter til kategorien. På toppen ble det utviklet en fin miks av engasjerende profilreklame, og lett gjenkjennelig konsept- og tilbudskommunikasjon. Med dette har årets vekstvinner evnet å flytte på sentrale parametere som reklameoppmerksomhet og avsenderidentitet, assosiasjoner til sentrale drivere i kategorien, og ikke minst tatt andeler, også organisk, med lavere SoV enn konkurrentene. Årets vinner gjør det tydelig hvorfor forbrukerne skal handle dagligvarer hos Extra!

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

Sølv: Bulder Bank
Med: Trigger Oslo
Case: Bulder Utfordrer

I sterk konkurranse med andre imponerende caser, evner denne aktøren å skille seg ut primært gjennom å tenke smart i en tid der det skjer lokale markedsendringer. Ikke bare er strategien god, men de går også i markedet som et friskt pust kommunikasjonsmessig i en kategori der mange ser like ut og snakker om de samme tingene. Caset beviser god sammenheng mellom innsats og resultater, og resultatene er utvilsomt svært gode. Det er med glede at Bulder bank kan innkassere ikke bare flere lånekunder, men også sølv i vekst i årets ANFO Effekt.

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

Bronse: RiksTV/Strim
Med: Los & Co, RED dentsu X
Case: Hvordan RiksTV snudde nedgang til kundevekst gjennom å lansere strømmetjenesten Strim

Dette caset viser ikke bare hvordan man kan bygge opp en merkevare steg for steg med grundig merkevare og markedsforståelse, men også et djervt og avgjørende strategisk veivalg RiksTV har gjort for å ha livets eksistens i fremtiden også.

Caset viser frem innsiden av en proff markedsgjeng som har gjort godt kloke valg, og stått i en langsiktig strategi i tråd med deres budsjetter og ressurser. Den røde tråden er avgjørende, og ingen merkevarer bygges av tilfeldigheter. Det er i tillegg grundig dokumentert. Det har gitt gode resultater i et beintøft marked, og står nå med en god grunnmur for videre lønnsom vekst. Lykke til i den videre strømmekampen!

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

Diplom: DNB
Med: Try, Try DIG, Iprospect, Menon Economics
Case: DNB #huninvesterer

DNB sitt case #huninvesterer er et meget solid sammensatt og inspirerende case basert på reell innsikt. Ikke bare er caset innsiktsbasert, men det tar også tak i en meget samfunnsaktuell problemstilling med forskjellen mellom menn og kvinners investeringsvaner. Her har DNB evnet å tenke helhetlig, engasjere, skape oppmerksomhet og virkelig benytte seg av hele marketing verkøykassen. Resultatet er en imponerende kampanje som ikke bare bygger og engasjerer målgruppen i #hunivesterer, men som nok også vil bidra til å styrke modermerket DNB sin posisjon fra A til Å.

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

Diplom: OBS Bygg
Med: PHD, WAL, Resolution Media, FUSE, Elg
Case: Styrket ut av den forventede nedgangen

Et velskrevet case som dokumenterer en effektiv og vellykket snuoperasjon for å 
tilpasse seg nye forbrukervaner og et endret marked. Med godt dokumenterte tiltak og effekt, imponerer Obs Bygg juryen ved å vise at det er mulig å vokse når resten av kategorien faller. 

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

Diplom: Ice communication
Med: NORD DDB, Publicis/Starcom
Case: Fra null til 700 000 kunder i et marked uten vekst

Ice har oppnådd sterke resultater i en tøff og konkurranseutsatt bransje. Dette er et solid arbeid som har imponert juryen med bruk god bruk av innsikt og analyse for å maksimere effekt, og de viser hvordan Ice har blitt en reell utfordrer i bransjen. Caset er velskrevet og dokumenterer godt veien fra 0 til 700 000 kunder gjennom smart markedsarbeid.

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

Diplom: Kristiania
Med: Publicis Starcom, Geelmuyden Kiese, Knowit, Marketing Clinic
Case: Kristiania – en vellykket reise mot fremtiden

Kristiania fortjener hederlig omtale for et veldig godt case. Caset evner både å vise og dokumentere hvordan Kristiania har jobbet målrettet med både innsikt, forretningsstrategi og markedsføring og klart å skape solid vekst i antall studenter over flere år. 

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

Bærekraft

Gull: Kiwi
Med: Trigger Oslo, Carat, Alexander reklamebyrå, Spoon, Han som tegner, MVH
Case: Kiwi – Skolekravet

Årets gullvinner i kategorien «Bærekraft» har ut ifra et godt innsiktsarbeid og en tydelig strategi økt bevisstheten rundt et sosialt problem som angår en stor andel av befolkningen, og virkelig satt det på dagsordenen. Juryen er imponert over hvordan vinneren har gått frem for å bevege og lytte til målgruppen, for så å bruke innsikten til å skape et enda større engasjement.  Samsvaret mellom tiltak og resultat er tydelig beskrevet, og effekten er absolutt gull-verdig. Vinneren har bidratt med viktig opplysningsarbeid og tatt et samfunnsansvar utenom deres daglige drift.  De går foran som et meget godt eksempel for kategorien «bærekraft» fordi de faktisk har klart å gjøre en svært positiv og godt dokumentert endring på et av de tre bærekraftspilarene. Årets GULL i kategorien Bærekraft går til Kiwi for caset Skolekravet. 

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

Sølv: McDonald’s
Med: OMD, Nord DDB, WergelandApenes
Case: McDonald’s: TAKE AWAY YOUR TAKE AWAY

Årets sølvvinner i kategorien bærekraft har levert inn et svært velskrevet case med tydelige målsetninger, og en klar kobling mellom tiltak og godt dokumenterte resultater. Juryen liker spesielt godt hvordan sølvvinneren har tatt ansvar for at man selv er en del av problemet, og tatt et aktivt valg om å også være en del av løsningen. Grundig innsiktsarbeid, bredbasert samarbeid med eksterne aktører kombinert med et stort internt engasjement har vært viktige suksessfaktorer. I tillegg et modig kreativt uttak som viser frem den styggeste siden av deres produkter, for å skape oppmerksomhet og trigge interesse. Som sølvvinneren sier med sine egne ord; «vi viste oss frem fra vår styggeste side, men oppnådde vakre resultater og påvirket en målgruppe som er krevende å nå.»

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

Bronse: ORKLA Orkla Home & Personal Care
Med: OMD, Cavai, Try Reklamebyrå, Orkla Design
Case: Neste generasjons emballasje

Vinneren av bronse i kategorien Bærekraft har gjort et solid innsiktsarbeid, satt seg tydelige mål og har presentert gode resultater i form av økt enhetssalg, økt preferanse, og god effekt innen bærekraftspilaren klima og miljø. Bronsevinneren har satt seg godt inn i forbrukernes faktiske motiver, og tilpasset kommunikasjonen deretter. De har lagt om produksjonsfasiliteter, skreddersydd et produkt etter forbrukernes behov og tilrettelagt for grønnere forbrukeratferd. Alt i alt er dette et strålende case som har levert godt på kriteriene i kategorien. Årets bronse går til Orkla, med caset «Neste generasjons emballasje». 

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

Diplom: Pierre Robert
Case: Pierre Robert KAPSEL- et merkevarebyggende kleskonsept som inspirerer til lavere klesforbruk

Dette caset er svært godt skrevet og bærekraft og sirkularitet er gjennomgående i hele verdikjeden fra tegnebrettet, salg og markedsføring. Juryen lot seg imponere av helhetstankegangen i caset som for eksempel at nye kolleksjoner skal passe med tidligere kolleksjoner. Vi gratulerer Pierre Robert og samarbeidspartnere med Diplom i kategorien Bærekraft.

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

Diplom: Sparebank 1 Nord-Norge
Med: Re:Media
Case: Sparebank 1 Nord-Norge – 1000 jobber

Juryen lot seg sjarmere av dette caset som beskriver et problem som har vært gjenstand for politisk debatt over lang tid. Målsettingen var tydelig, kampanjen skulle skape interesse blant unge i hele Norge for de mange attraktive arbeidsplassene som finnes i vår aller nordligste landsdel. Kampanjen er svært godt gjennomført og det er en tydelig rød tråd gjennom hele arbeidet- fra innsikt til strategi – via kreativ løsning og medievalg. Kampanjen har bidratt konkret til at en rekke unge mennesker har fått oppleve arbeidslivet i Nord-Norge og dermed bidratt med sitt til å sikre en bærekraftig samfunnsutvikling i regionen. 

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

Diplom: Vy
Med: UM, POL
Case: Nytt billettkonsept – Vy gjør det enkelt å reise miljøvennlig

Bærekraftsjuryen ønsker å hylle en virksomhet som har det å stoppe klimaendringene som kjernen i sitt samfunnsoppdrag. Bevepnet med dyp kundeinnsikt måtte de få virksomheten sin på skinner igjen etter massiv kundeflukt og endrede mobilitetsvaner i pandemi-årene. Med Smartpris introduserte de en ny betalingsmåte som løser et reelt problem: den fjerner usikkerhet for kundene ved å garantere at man til enhver tid betaler best pris i henhold til hvor mye man reiser kollektivt. Tilbakemeldingene fra brukerne er svært gode, og har bidratt til å motivere både gamle og helt nye kunder til å la bilen stå og ta toget istedenfor. Et perfekt eksempel av produktinnovasjon som blir til en seier for både miljøet, pendlere og Vy.

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

Diplom: CAVAI
Case: CarbonTag – En global bærekraftsinnovasjon

Et grundig og gjennomtenkt stykke arbeid som imponerer juryen. Her har man tenkt forskningsbasert, åpent og etterrettelig fra første stund. Kartleggingen, innsikten og initiativet er godt beskrevet og caset evner å presentere utfordring og løsning godt. Forskningen bak er grundig og fagfellevurdert, og setter standard for lignende initiativ. Nytten for annonsører er stor, og initiativet og nybrottsarbeidet håper juryen vil virke som inspirasjon for flere aktører i markedet. Dette er et virkelig et klart og godt case i kategori «Bærekraft», og juryen gratulerer Cavai med diplom.

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

B2B

Gull: Vipps
Med: TRY Reklamebyrå, iProspect
Case: Vipps, så var vi verdt investeringen for bedrifter!

Dette er en norsk aktør som har sett muligheter med egen posisjon i et nytt marked med sterke konkurrenter. Caset viser at det med god innsikt om ‘pains and gains’ hos målgruppen, et distinkt konsept med gjenkjennbare merkevareelementer, og med en smart media plan, er mulig å lykkes i et nytt marked med en ny og dyrere tjeneste. Juryen er imponert over et godt skrevet og dokumentert case, fra innsikt og strategi, til implementering av tiltak og ikke minst av solide salgsresultater. Juryen er spesielt imponert over aktørens evne til å være tro mot egen merkevare gjennom hele kampanjen. Dette er merkestrekk med stor suksess. Grand slam i kategorien B2B går til Vipps og caset “Vipps, så var vi verdt investeringen for bedrifter!».

Sølv: Poweroffice
Med: Morgenstern, Brist
Case: Norges supreste regnskapssystem

Årets sølvvinner, er ingen ukjent aktør i B2B kategorien. De evner igjen å levere en solid og veldokumentert case, med en kreativ tilnærming som begeistrer årets jury. Et helhetlig konsept, gjennomført strategi og merkevarebygging over tid har vært store deler av årsaken til at annonsøren igjen kan dokumentere en betydelig vekst i kundeporteføljen, samt økte markedsandeler. De evner å trekke frem hverdagsheltene og fortsetter å øke sin kjennskap og preferanse i kategorien. Aktøren har en smart mediestrategi og kreative taktiske uttak som er i tråd med deres langsiktige merkevarestrategi. Vi gleder oss til den supre fortsettelsen og gratulerer Poweroffice med sølv i kategorien B2B med caset – Norges supreste regnskapssystem.

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

Bronse: Askeladden & Co – Randi Regnskap
Case: Askeladden & Co – Randi Regnskap – Ingen liker regnskap bortsett fra Randi

Årets bronse i B2B går til en merkevare som konkurrerer i et marked med mange store norske og internasjonale aktører. Merkevaren klarer på en spenstig måte å ta en noe annerledes posisjon ved å være ekstremt distinkt, samtidig som de setter seg godt inn i forbrukers behov. De har gjort en ekstremt god jobb med deres visuelle identitet, har en kommunikasjonsstrategi som bryter med bransjen og en mediestrategi som det står respekt av. Alt dette har levert kommunikasjons, -atferds og forretningsmål godt over målsetningen. 

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

Diplom: VW 
Med: TRY Reklamebyrå, RED dentsu X, Animasjonsdepartementet
Case: Norges mest populære arbeidsplass på 4(5) hjul

Selv om ikke ANFO Effekts hovedoppgave er å berømme kreativitet, lar juryen seg begeistre over denne kampanjen og dens evne til å oppnå oppmerksomhet. Her begeistres vi av måten man med god innsikt og i en vanskelig markedssituasjon, ja nesten umulig markedssituasjon der man ikke kan levere kunden produktet – likevel – på imponerende og lekende vis klarer å skape oppmerksomhet, og bygge kjennskap og merkevare hos beslutningstagere som man vanligvis ikke så lett når. Et godt skrevet case, lekende kreativt der effekten er global oppmerksomhet. Ikke alltid vi ser at kampanjen i seg selv er et nytt produkt vi har lyst på. Skulle ønske vi kunne «rægge» rundt på kontoret i denne. «Tut-tut».

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

Ny

Gull: Rebil Mobility 
Med: Askeladden & Co
Case: Rebil – Motorveien til Norges største bruktbilforhandler

Vinneren i kategorien NY leverer på alle punkter. De viser til god innsikt og markedsforståelse og leverer en smart kommunikasjonsstrategi med fokus på å etablere gjenkjennelighet og bygge oppunder verdiforslaget. Vinneren har utarbeidet en mediestrategi med tydelige oppgaver og KPIer for hver kanal gjennom kundereisen, og viser til solide resultater. Vinneren har skapt en helt ny virksomhet i et marked tettpakket av etablerte konkurrenter. Til tross for små budsjetter, har de på kort tid klart å bli en ledende aktør i bransjen! DET er effekt det!  Vinneren er Rebil – motorveien til Norges største bruktbilforhandler.

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

Sølv: OBOS
Med: Anorak NoA, Mindshare
Case: Nylansering av OBOS Deleie – hvordan en av de største satsningene til OBOS resulterte i at flere mennesker kom inn på boligmarkedet

Dette er kanskje årets aller viktigste lansering. Her snakker vi ikke om en ny aktør i hylla, men et produkt som vil få betydning i generasjoner. Innsikten bak ideen er til å føle på. En helt umulig situasjon snus til det mulige for målgruppen. Gjennom ekstremt gode resultater beviser at organisasjonen virkelig følger organisasjoner formål: Nemlig få flere inn på boligmarkedet! 

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

Bronse: Finn.no
Med: Morgenstern, RED dentsu X
Case: FINN torget – Fiks ferdig, meldingsfri handel

Bronse i Kategorien NY går til en aktør som på ingen måte er ny i markedet sitt, men som gjennom lansering av en ny tjeneste på sin plattform har klart å åpne opp et nytt marked for seg selv. Vinneren har evnet å forstå smertepunktene til kundene sine og markedsføre tjenesten på en måte som både er tro til merkevaren og som målgruppen kan kjenne seg igjen i med et smil. Effekten er strålende salgsresultater kombinert med økt konkurransekraft hos nye målgrupper. Vi gratulerer Finn.no med bronse i kategorien NY for et glimrende innsendt case og imponerende effekt med tjenesten Fiks Ferdig.

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

Diplom: Ringnes AS 
Case: Ringnes AS – Hvordan Somersby lanserte «Cocktails» som et nytt subbrand og økte sin relevans

Selv om du er verdens største merke i din kategori så betyr det ikke at du automatisk er det i lokale markeder. Så var også bakgrunnen for dette caset. Til tross for at kategorien hadde en solid volumvekst de senere år hadde man opplevd en negativ utvikling i volumandel for merkevaren vi her snakker om. Kartlegging av konkurransesituasjonen identifiserte potensial for penetrasjon og differensiering. I tillegg identifiserte man fem konkrete og ulike suksessfaktorer for videre arbeid. Dette resulterte i utviklingen av et nytt og unikt konsept som et subbrand til modermerket. Innsiktsarbeidet i forkant av produktutviklingen var svært imponerende. Det samme gjelder også for hvordan man jobbet med distribusjon og øvrig markedsføring. Kanalenes salgspotensial er vurdert og man har avdekket hvordan man raskt får dekning i målgruppen gjennom god eksponering og bruk av hva sommeren kan by på av festivaler og uteliv. Dette har gitt positive resultater og et godt løft i både verdi- og volumandeler, samt økt lønnsomhet.

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

Grand Prix

Coop Extra
Med: WAL, PHD
Case: Gjør det tydelig!

Årets totalvinner, eller «best in class 2022» om du vil, er en vinner som kan fungere som forbilde for alle som jobber med markedsføring. Dette er skikkelig bra håndverk. Ett case å bli inspirert av. Basert på en tydelig og lettfattelig strategi med et veldig tydelig mål har de maktet å styrke assosiasjonene til de viktigste driverne. Og ikke minst, kapret markedsandeler med lavere innsats enn konkurrentene. Vinneren har gjort det veldig tydelig for forbruker. Det er jo det markedsføring handler om. Det er en stor glede å dele ut årets Grand Prix til Coop Extra med caset «Gjør det tydelig». 

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

Kantar Innsiktspris

Ringnes AS
Case: Ringnes AS – Hvordan Somersby lanserte «Cocktails» som et nytt subbrand og økte sin relevans

Årets vinner hadde opplevd stagnasjon i markedet og var kun nummer tre i markedet i sin kategori. Til tross for en sterk volumvekst i kategorien hadde ikke merkevaren hengt helt med i svingene og utviklingen i volumandel var negativ. Noe måtte gjøres for å øke relevansen av merkevaren – og gjøre det unikt og attraktivt igjen. Medisinen var i første omgang å investere mye i innsiktarbeidet for å forstå kategorien bedre og finne strategiske mulighetsrom. Her har man benyttet både kvalitative studier og avanserte teknikker for kvantifisering av ulike behov, brukssituasjoner og ønskede produktegenskaper i de ulike situasjonene.

Man har også brukt mye tid på forbrukerinnsikt for å optimalisere smak og emballasje for å treffe målgruppen man har siktet seg mot. Innsiktsarbeidet i forkant av produktutviklingen var svært imponerende og resultatene i form av verdi- og volumandeler samt lønnsomhet viser at investeringen i innsikten har båret frukter.

Kantars Innsiktspris går svært fortjent til Ringnes for hvordan man økte Somersby cider sin relevans ved å lansere Somersby Cocktails som et nytt subbrand.

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

Bauer Medias Merkevarepris

Ice communication
Med: NORD DDB, Publicis/Starcom
Case: Fra null til 700 000 kunder i et marked uten vekst

Årets vinner av Bauer Medias Merkevarepris går til et selskap som virkelig fortjener en belønning for arbeidet de har lagt ned. De startet på et sted, men har gjort smarte endringer i kommunikasjonen underveis – i et marked preget av hard konkurranse og lite tilsig av nye potensielle kunder. De må altså stjele kunder av de etablerte aktørene. Vinneren har en tydelig tone of voice, tydelige rammer som gjennomsyrer all kommunikasjon og de har vært kreative og morsomme. De øker på viktige merkevareparametere og de bruker mindre penger enn konkurrentene! Juryen er imponert over arbeidet som er lagt ned!

Foto: ANFO/Eivor Eriksen

Del dette innlegget: