Juryen i Magnet Awards 2023

ANFO kårer de beste arbeidene innen employer branding og årets jury har bred kunnskap og erfaring fra feltet.

Ny frist for innsending av case er 3. mai kl. 23:59

Magnet Awards er en årlig konkurranse som anerkjenner fremragende prestasjoner innen employer branding. Årets jury i Magnet Awards består av fagpersoner fra både byrå- og annonsørsiden, og kompetansen deres favner bredt innen fagfeltet employer branding. Juryen ledes av jurygeneral Hans Petter Stub fra Whydentify.

Årets jury representerer store deler av bransjen og jeg er sikker på at denne gjengen med kompetente folk kommer til å gjøre en fremragende jobb med juryeringen.

Julie Rønning-Arstad, konkurranseansvarlig for Magnet Awards i ANFO

Jurymedlemmene i Magnet Awards 2023:

 • Ellen Jorun Bergem, Obos
 • Hanne Revholt, Skatteetaten
 • Håkon Svebakk, DNV
 • Kjersti Alnes, Amesto Marketing
 • Kristin Selfors, Hyper
 • Lykke Renee Skimten, Gjensidige
 • Nana Stojanovic, Sopra Steria
 • Tonje Sandgrind Refvik, DNB
 • Carlo Duraturo, Universum
 • Christian Scheen, Skanska
 • Henriette Bale, Tine
 • Rune Skrindo, Amedia
 • Hans Petter Stub, Whydentify

Alle arbeidsgivere og byråene deres kan sende inn case, og konkurransen vurderer arbeider fra det foregående året. Frist for caseinnsendelse er utsatt til 3. mai kl. 23:59 

Å få tak i og holde på medarbeidere er stadig viktigere, vi har rekordlav arbeidsledighet og selv om det er visse tegn til nedkjøling i arbeidsmarkedet, er det fortsatt mange som kappes om de beste hodene og hendene. Dermed er også flere som investerer stadig mer i employer branding, både i statlig og privat sektor. Magnet Awards skal ikke bare hedre de beste og mest effektive arbeidene, men også skape læring for hele bransjen.

Hans Petter Stub, Jurygeneral i Magnet Awards 2023

Del dette innlegget: