Kategoribeskrivelser

Her får du en beskrivelse av alle kategoriene som du kan sende inn case til i Magnet Awards.

Ny frist for innsending av case er 3. mai kl. 23:59

Årets helhetlige employer branding 

Årets helhetlige employer branding hedrer virksomheter som har gjort fremragende arbeid overfor en bred målgruppe, med et bredt sett av virkemidler. På mange måter kan man se på denne kategorien som en kombinasjon av alle øvrige kategorier.

Aktuelle nøkkeltall kan være alt fra redusert turnover, økning i antall søknader, plassering/utvikling på Universums lister (eller tilsvarende), kostnad for rekruttering, tidsbruk per rekruttering, besøk på karrieresider, konvertering til søknad, antall medlemmer i talentdatabaser m.m.

Årets kampanje overfor egne medarbeidere

En kampanje og/eller tiltak rettet mot egne medarbeidere, med mål om å styrke merkevaren som arbeidsgiver og/eller redusere turnover. Kanaler og tiltak kan være en kombinasjon av alt fra sosiale medier, allmøter, kick-off, intranett, onboarding, brosjyrer, apper for egne ansatte, workplace m.m.

Relevante nøkkeltall kan være turnoverintensjon, tall fra medarbeiderundersøkelser, bidrag til å spre saker i sosiale medier m.m.

Årets kampanje overfor erfarne

En kampanje og/eller tiltak rettet mot erfarne kandidater, med mål om å styrke merkevaren som arbeidsgiver og/eller rekruttere. Kanaler og tiltak kan være en kombinasjon av alt fra sosiale medier, arbeidslivsmesser, PR, annonsering, m.m.

Relevante nøkkeltall kan være antall søkere, kvaliteten på søkere, plassering/utvikling på Universums lister (eller tilsvarende), deltagere på events, engasjement i sosiale medier, kostnad per rekruttering, tidsbruk for rekruttering, antall visninger og klikk m.m.

Årets kampanje overfor studenter

En kampanje og/eller tiltak rettet mot studenter, med mål om å styrke merkevaren som arbeidsgiver og/eller rekruttere til faste stillinger, traineestillinger, sommerjobber o.l. Kanaler og tiltak kan være en kombinasjon av alt fra sosiale medier, karrieredager, bedriftspresentasjoner, PR, annonsering, forelesninger, m.m.

Relevante nøkkeltall kan være antall søkere, kvaliteten på søkere, plassering/utvikling på Universums lister (eller tilsvarende), deltagere på events, engasjement i sosiale medier, kostnad per rekruttering, tidsbruk for rekruttering, antall visninger og klikk m.m.

Årets stillingsannonse – NY KATEGORI FOR 2023

Har du skrevet en stillingsannonse som skiller seg ut fra den ellers grå mengden av kjedelige floskler og tomme ord? Vi skal kåre Norges beste stillingsannonse, en annonse som er kreativ, bruker et språk som er godt tilpasset virksomheten og et budskap som treffer målgruppen. Kanskje har du brukt gode bilder eller en film i annonsen også?

Vår kompetente jury kommer til å vurdere annonsen basert på 50 % kreativitet og 50 % resultater – altså hvor mange søkere du fikk, eller enda bedre hvor mange relevante søkere du fikk. Ekstra bra er det om du kan sammenligne antall søkere med forrige gang du var på jakt etter nye kolleger.

Åpen klasse

Åpen klasse er for arbeider innen employer branding og rekruttering som ikke passer inn i noen av de øvrige kategoriene, eller der hvor det er vanskelig å dokumentere resultater på kort sikt.

Som navnet tilsier, er kategorien svært åpen med tanke på virkemidler og kanaler som kan brukes. Det er ingen krav til dokumentasjon av resultater i denne kategorien, det er kun kreativitet som vurderes.

Årets fagperson i employer branding (gratis deltakelse)

Prisen Årets fagperson går til en person som har bidratt til å heve det faglige nivået innen employer branding og rekruttering, enten internt i egen virksomhet eller i bransjen som helhet. Bidraget kan være gjennom HR-arbeidet i egen eller andres virksomhet, aktivitet i sosiale medier, foredrag og kurs, bøker osv. 

Del dette innlegget: