Om pitching

Om byråpitcher, eksperter som vet best, rørleggeranalogier og innkjøpskompetanse.