Positive tall fra ANFOs Forventningsbarometer

Det er lys i tunnelen. Færre tror nå på forverring av norsk økonomi.

Målingen ANFO Innsikt gjennomførte i august viste at hele 84% trodde på en forverring i norsk økonomi de neste 12 månedene. Dette er tallet som ble brukt i Den Store Annonsørrapporten (DSAR) og siden ganske hyppig referert til. 

Vår siste måling viser at færre(!) ser for seg en forverring fremover. Nå tror 62% at den økonomiske situasjonen i Norge kommer til å bli verre om ett år. Det er en markant reduksjon fra 84%. Samtidig tror 23% at den økonomiske situasjonen blir bedre når vi ser ett år frem. Også det er en betydelig endring. 

Vi ser med andre ord et lysere bilde enn hva som har blitt tegnet de siste månedene. Muligens er det slik at den ensidige svartmalingen av fremtidsutsiktene nå utfordres av noen flere som faktisk ser litt lysere på situasjonen?

 Januar 2023September 2022
Dårligere62 %84 %
Bedre23 %5 %
Ingen forskjell15 %11 %
Spørsmål: Tror du at den økonomiske situasjonen i Norge kommer til å bli bedre eller dårligere om ett år eller vil det ikke bli noen forskjell?

Har det snudd? Nå er det flere som tror det går bedre enn dårligere med bedriften et år frem i tid!

I DSAR 2022 gjorde vi et poeng ut av at annonsørene så lysere på egen bedrifts økonomi fremover sammenlignet med synet på norsk økonomi. Det er også tilfelle nå, men begge deler går i positiv retning. Nå tror 31% det vil gå bedre for egen virksomhet et år frem i tid. 

 Januar 2023September 2022
Dårligere25 %32 %
Bedre31 %22 %
Ingen forskjell44 %46 %
Spørsmål: Tror du at økonomien i din bedrift vil komme til å bli bedre eller dårligere om ett år eller vil det ikke bli noen forskjell?

Flere vil redusere enn øke markedsbudsjettet sammenlignet med sist kvartal

Hva så med markedsbudsjettet neste kvartal? Vår ferske måling viset at det er flere som ser for seg kutt i markedsbudsjettet enn de som ser for seg å øke. Dette spørsmålet er stilt annerledes i DSAR og kan slik ikke direkte sammenlignes. Ser vi til de offisielle medietallene er prognosen for 2023 nokså flat (kilde: IRM). Markedet ligger nå på 25,5 milliarder kroner. Hvilket vi velger å ta med oss som et positivt signal. Vi lå tross alt på 19 milliarder kroner så sent som i 2019. Vårt spørsmål om endring av markedsføringsbudsjettet fra kvartal til kvartal vil nok følges med argusøyne fremover.

 Januar 2023
Øke15 %
Redusere28 %
Ingen endring49 %
Ingen formening/ikke relevant 8 %
Spørsmål: I første kvartal 2023, vil din virksomhet øke eller redusere det totale budsjettet til reklame, informasjon og annen kommunikasjon (inklusive produksjon) sammenliknet med siste kvartal 2022, eller forventes det ingen endring?

Del dette innlegget: