ANFO og buzzordene

Bransjen har talt. Her er resultatene fra Buzzord-undersøkelsen for 2022.

For fjerde år på rad har vi bedt hele bransjen om deres meninger om buzzord og bransjeuttrykk. Hvilke ord og begreper er buzzet og hvilke ord og tema er det viktigste av det vi holder på med?

– Kall oss gjerne tabloide, for det er en del moro i denne tilnærmingen, samtidig gir jo svarene oss bekreftelser og mulige korrigeringer til det vi ser i andre undersøkelser med tanke på hva vi egentlig opplever som viktigst. Og ikke minst gir undersøkelsen oss noen små spark på leggen. Vi er jo i en bransje som har en viss historikk med å slå om seg med faguttrykk. Ofte både ubegrunnet, unødvendig og gjerne mystifiserende, sier ANFOs Håvard Kvernaas Bakken.

Et buzzord er en type nøkkelord eller faguttrykk som ofte brukes i samtalen eller i skriftlig kommunikasjon for å skape oppmerksomhet eller for å vise at man er oppdatert på det siste innen et bestemt område.  – chat.openai.com

Denne undersøkelsen er såpass dynamisk at vi tar ut og inn ord og begreper fra år til år. Det betyr jo da at man ikke automatisk kan sammenligne alt. Det er heller ikke avgjørende.

På topp av det man opplever som viktigst for øyeblikket er følgende; Innsikt, kreativitet og effekt. 

– Vi synes det er betryggende at tema med både pondus og innhold er det vi opplever som viktigst. Men, både Innsikt og Kreativitet er jo ord som gjerne misbrukes og brukes uten en klar definisjon eller mening. For hva er egentlig reell innsikt og hva legger du i begrepet kreativitet? Vi som bransje må ikke miste evnen til å knytte reell mening til ordene vi omgir oss med. Vi er jo faktisk stolte markedsførere alle sammen, sier Jan Morten Drange.

Apropos kreativitet; Det er alltid betryggende når ting henger sammen. I en annen undersøkelse i regi av WFA hvor også ANFO er med omtaler annonsørene kreativitet som en «superpower» og 82% ser på kreativitet som vårt viktigste våpen. Last ned WFA/ANFO rapporten «Clients and Creativity» her.

Effekt er en gjenganger helt i toppen, heldigvis. Med Effekt på 3. og ROI på 8.plass står Effekt frem som vår kanskje aller viktigste prioritet for å lykkes i vår bransje. 

Temaer relatert til markedsteknologi ligger også høyt. Høyt på listen ligger Førstepartsdata, Brukeropplevelse, AI, Kundereise, Datasikkerhet, Cookieløs verden og Kunstig intelligens. Det er ikke usannsynlig at svar på AI og Kunstig Intelligens er noe preget av desembers massive søkelys på AI med blant annet løsninger som ChatGPT og DALL-E?

Ikke overraskende ligger også Samfunnsansvar, Bærekraft og Bærekraftmål godt plassert på listen. 

Bransjens viktigste buzzord i 2023

BuzzordTotalAnnonsørByråMedier
Innsikt24 %20 %22 %34 %
Kreativitet21 %19%31 %18 %
Effekt21 %19 %21 %33 %
Førstepartsdata21 %21 %17 %33 %
Brukeropplevelse21 %25 %20 %13 %
AI20 %20 %25 %21 %
Kundereise18 %15 %19 %21 %
Return-of-investment/ROI17 %21 %17 %16 %
Samfunnsansvar16%21 %13 %21 %
Branding15%16 %21 %12 %
Relevant13%10 %16 %13 %
Datasikkerhet12%13 %11 %13 %
Bærekraft11%18 %9 %9 %
Bærekraftmål11%13 %7 %13 %
Cookieløs verden11%8 %10 %13 %
Spørsmål stilt: Hvilke buzzord vil være de viktigste i 2023 – i vår bransje – slik du ser det? Flere svar mulig. 363 respondenter.

Buzzord kan være nyttige for å få frem en idé på en kort og konsis måte, men de kan også være irriterende for noen mennesker som mener at de blir overbrukt eller at de brukes for å skjule mangel på dybde eller innsikt. – chat.openai.com

Digital transformasjon og Influencer markedsføring i bunn

I bunn på listen finner også noen ord og uttrykk som overrasker oss. Her finner du Digital Transformasjon, Influencer Markedsføring, Community med mer. Men også både Meta og Metaverset. Her ser vi nok en gang at det ikke nødvendigvis er sammenheng mellom oppmerksomhet i media og målgruppens prioritering av viktighet.

Meta og Metaverset irriterer mest. Tett fulgt av bærekraft og agil.

Hva irriterer mest av bransjens ord og terminologi? På toppen av listen finner man både Meta og Metaverset. Der finner vi også Bærekraft og Bærekraftmål. Bærekraft skaper altså både irritasjon, men oppleve samtidig som viktig da de også er i teten på listen av de viktigste ordene. Legg merke til at byråfolk og spesielt mediebransjen er mer lei av Bærekraft enn annonsørene. 

Med Meta er det motsatt. Man topper irritasjonslisten og plasserer seg samtidig på bunn i den man opplever som viktigst. Det er nok mange som mener at Meta og Metaverset har fått altfor mye oppmerksomhet og enkelte mener sikkert det er en gigantisk flopp. Influencer Markedsføring følger samme bane som Meta. Uttrykket topper irritasjonslisten, men vurderes samtidig som lite viktig. Helt i tet ligger også ordet Agil. Dette er nok et uttrykk mange har flirt litt av og med. Hvor agil kan markedsføring egentlig være. Og hva er egentlig galt med de uttrykkene som agilt har erstattet? Mange har også sett seg lei på ord som Game Changer, Cookieløs verden, Digital Transformasjon med flere. 

Vi vet hvilke tema og faguttrykk man opplever som viktigst. Da er det betryggende at både Effekt, Innsikt, Kreativitet, Brukeropplevelse, Marketing Technology befinner seg helt på bunn av irritasjonslisten.

De mest overvurderte marketing buzzordene i 2022

BuzzordTotalAnnonsørByråMedier
Metaverset35 %35 %37 %39 %
Bærekraft23 %14 %21 %36 %
Agil21 %20 %17 %27 %
Growth hacking18 %15 %21 %16 %
Cookieløs verden18 %18 %22 %13 %
Influencer marketing17 %17 %11 %18 %
Meta15 %17 %12 %19 %
Bærekraftmål14 %11 %15 %13 %
Game changer13%18 %11 %10 %
GenZ13%17 %14 %10 %
Digital transformasjon13%14 %12 %4 %
Data-drevet11%7 %12 %9 %
AI11%11 %12 %12 %
GDPR10%7 %3 %22 %
Krympflasjon10%14 %5 %9 %
Spørsmål stilt: Hvilke buzzord er de mest overvurderte marketing buzzord i 2022, dvs. de du er mest lei av? Flere svar mulig. 363 respondenter.

Se resultatene fra fjorårets Buzzord-undersøkelse her.

Et buzzord kan være et populært ord eller uttrykk som brukes mye i en periode, men som sjelden har en klar definisjon eller mening. – chat.openai.com

PS. I lys av den siste tids søkelys på kunstig intelligens har vi også tatt i bruk disse løsningene. Vi synes jo chat.openai.com svarer oss både godt og presist her.

Del dette innlegget: