Godt nyttår alle ANFO-venner

Les nyttårsbrevet fra Jan Morten Drange som skriver om året som gikk og ikke minst det nye året som står foran oss.

Da var året 2022 over. Også det ble et annerledes år. Vi var jo noen som trodde at bare vi ble ferdig med pandemien ville ting bli relativt normalt igjen. Det ble det ikke. Vi har krig i Europa med påfølgende svært høye energipriser i Europa. Inflasjonen globalt er generelt svært høy, mange steder faktisk veldig høy, renten er på et høyere nivå enn på flere år, råvareprisene øker, vi har fortsatt logistiske utfordringer i verden og vi opplever økt usikkerhet i en geopolitisk ustabil og krevende situasjon.

Dette er altså det bakteppet vi tar med oss inn i 2023. Men også nå er vi i Norge i en ganske hyggelig situasjon sammenlignet med store deler av verden. Høye energipriser betyr for Norge høye inntekter, vårt «oljefond» vokser, vi har relativt sett både lavere inflasjon og rentenivå enn mange andre økonomier og ikke minst har vi et sikkerhetsnett for både private og offentlige bedrifter. Som samfunn har vi også tillitt til våre myndigheter. Vi har klart å manøvrere i usikre tider før. Det vil vi gjøre også denne gangen. Men det gjør seg ikke selv. Det krever kløkt, innsats og tro! Vi er godt rigget i forhold til de aller fleste andre land vi pleier å sammenligne oss med.

Jan Morten Drange i ANFO har skrevet nyttårsbrev.

I krevende tider må vi tenke nytt

Utfordrende perioder er også muligheter. Vi vet at det er lurt (hvis man har mulighet!) å opprettholde markedsføringen i krevende perioder (les mer om dette her). De fleste kriseperioder er også relativt korte. Ikke minst har vi sett dette etter både finanskrisen og pandemien. Etter et år var vi tilbake og vel så det. Ser vi til de offisielle medietallene, som vi vet er en god indikator på vår utvikling, ble både 2021 og 2022 de to beste årene i historien. Riktignok kan mesteparten av veksten i 2022 tilskrives et veldig godt første halvår. Dette markedet ligger nå på 25,5 milliarder kroner. Prognosen for 2023 er ganske flat. Hvilket vi velger å ta med oss som et positivt signal. Vi lå tross alt på 19 milliarder kroner så sent som i 2019! 

Økonomene har selvsagt divergerende oppfatninger. Noen er også ganske positive. Arbeidsledigheten er lav og ikke minst ser det ut som at renteøkningene gjør det den skal, nemlig holde prisutviklingen i sjakk. Internasjonalt ser vi flere steder at trenden kan være brutt med tanke på inflasjonen.

Som markedsførere liker vi å ta mulighetene som oppstår i en utfordrende situasjon. Vi vil vokse og vi vil lykkes. Krevende tider utfordrer oss også til å tenke nytt. Det vil og må vi gjøre også nå. I slike perioder er det viktigere enn noen gang at vi bruker våre midler på den beste og mest effektive måte. Her ønsker vi i ANFO å være din aller beste venn. Etter å ha hatt effekt på dagsordenen under fanen ANFO Effekt siden 2012 er vi mest sannsynlig ditt fremste kompetansesenter for effektiv kommunikasjon.

Effektiv virkemiddelmiks

Media og virkemiddelmiksen vi har til disposisjon er mer variert enn noensinne. Ergo er det også mer krevende å gjøre de riktige valgene. Markedet er allerede 70% digitalt og med det har vi dessverre fått en del utfordringer vi har belyst relativt hyppig. Markedsteknologien er overalt og de globale plattformene er dominerende som de har vært i en del år nå. Samtidig ser vi jo tydelige signaler på at det som har vært oppskriften for mange i flere år nå raskt kan endre seg. Vi vet at TikTok nå er vinneren blant unge, men vi vet også at algoritmen bak fremkaller mye negativ oppmerksomhet. Meta og Facebook har gjort noen omdiskuterte grep. Er det slik at ingen trær vokser inn i himmelen? Og selv om Twitter aldri har vært spesielt attraktivt for den norske markedsføreren er vi mange som har blitt litt mer interessert etter at Elon Musk brukte en uforholdsmessig høy sum på å kjøpe plattformen. Kanskje er han det geniet mange har hevdet at han her og viser ved oppkjøpet at han kan gå på vannet også? Eller har han rett og slett bommet totalt? 

Uansett hva som skjer, vår virkemiddelmiks bør nok ses på med et noe mer kritisk blikk enn vi kanskje har gjort på en stund. Kanskje er det andre valg som vil være riktigere fremover?

Det har vært mye snakk om utfordringer i store deler av 2022. Vi synes Rema sier det usedvanlig godt i sin julefilm fra desember (og ja vi vet at timingen blir litt feil nå tidlig i januar). «Det har vært mye huff huff i det siste. Nå trenger vi alle litt mer ho ho..»

Se reklamefilmen her.

Positiv tro på fremtiden

Vi i ANFO er med dere både i gode tider og i litt mer humpete terreng. Det er lurt å være forberedt på at det kan bli krevende. Men ofte går ting heldigvis mye bedre enn hva man frykter. Vi heier på det vi ser av positive signaler og er ganske overbevist om at det ligger mye god kraft i en positiv tro på fremtiden. Både den nære fremtid her i år og i årene som kommer.

Lykke til i 2023!

Del dette innlegget: