Et intervju med kunstig intelligens

AI har fått vind i seilene den siste uken. ANFOs teknologidirektør og selverklærte technerd har tatt en snakk med ChatGPT og vi er imponert over utfallet.

Det er mye snakk om OpenAI og spesielt GPT-3, som er en av de største og mest avanserte språkmodellene i verden. Men hva er OpenAI, GPT-3, ChatGPT og DALL-E? Her kan du lese et intervju som Fredrik Pettersson har gjort med ChatGPT. Alle svarene i dette intervjuet er altså generert av kunstig intelligens – hadde du merket det hvis du ikke visste det på forhånd?

Jeg tror at AI kommer til å endre markedsføring for alltid, og det blir utrolig spennende å se hvordan denne teknologien kommer til å prege de kreative yrkene i markedsføringsbransjen.

Fredrik Pettersson, teknologidirektør i ANFO

Hva er OpenAI og GPT-3?

OpenAI er et forskningsselskap og en plattform for utvikling av AI-teknologier, grunnlagt av Elon Musk og andre premissgivere i bransjen. 

OpenAI har som mål å utvikle og fremme bruken av AI på en måte som er bærekraftig og sikker for menneskeheten. Selskapet forsker på en rekke områder innen AI, inkludert maskinlæring, robotikk, og kunstig intelligens i spill. OpenAI har også utviklet en rekke populære AI-verktøy og -modeller, inkludert GPT-3, som er en av de største og mest avanserte språkmodellene i verden. ChatGTP er basert på datasettet i GTP-3.

Hva er DALL-E?

DALL-E er en kunstig intelligens (AI) modell utviklet av OpenAI. Den har blitt kjent for sin evne til å kombinere bilder og tekst og generere unike bilder som svar. For eksempel kan man gi DALL-E en beskrivelse som «en katt som sitter på en skrivemaskin» og DALL-E vil generere et bilde av en katt som sitter på en skrivemaskin. DALL-E har stor potensial for å endre hverdagen til designere ved å gjøre det enklere for dem å lage unike og kreative bilder.

Bildet er generert i DALL-E med søkeordene «futuristic illustration of a cyborg».

Hva kan OpenAI og GPT-3 hjelpe meg med i mitt daglige arbeid i en markedsavdeling?

OpenAI og GPT-3 kan hjelpe deg på mange måter i ditt daglige arbeid i en markedsavdeling. For eksempel kan GPT-3 bidra til å generere tekst og innhold til markedsføring, slik at du kan spare tid og energi på å skrive manuelt. 

GPT-3 kan også brukes til å analysere store mengder data om kundeadferd og forutsi hva kundene er mest sannsynlig å kjøpe eller være interessert i, slik at du kan målrette markedsføringen og gjøre den mer effektiv. 

I tillegg kan GPT-3 bidra til å forbedre brukeropplevelsen ved å tilpasse markedsføringen til enkeltindividers interesser og behov. Alt dette kan hjelpe deg med å bli mer effektiv og produktiv i ditt arbeid i en markedsavdeling.

På et overordnet nivå, hvorfor er AI viktig for fremtidens markedsførere?

AI er viktig for fremtidens markedsførere fordi det gir dem muligheten til å analysere store mengder data om kundeadferd og forutsi hva kundene er mest sannsynlig å kjøpe eller være interessert i. 

Dette kan bidra til å målrette markedsføringskampanjer og gjøre dem mer effektive. AI kan også brukes til å automatisere en rekke markedsføringsoppgaver, noe som frigjør tid og ressurser slik at markedsførere kan fokusere på mer verdiskapende aktiviteter. I tillegg kan AI bidra til å forbedre brukeropplevelsen ved å tilpasse markedsføringen til enkeltindividers interesser og behov. Alt dette kan være viktig for fremtidens markedsførere.

Hvordan kommer man i gang med å jobbe med AI som markedsfører?

Hvis du vil jobbe med AI som markedsfører, kan det være en god idé å starte med å lære om grunnleggende konsepter innen AI og maskinlæring. Dette kan gjøres gjennom å lese bøker og artikler om emnet, delta på kurs og workshops, eller se på videoer og webinarer om AI.

Det kan også være en god idé å prøve ut ulike AI-verktøy og -plattformer, slik at du kan få erfaring med å bruke dem i praksis. 

Når du har fått en grunnleggende forståelse av AI, kan du begynne å bruke den til å løse reelle problemer innen markedsføring, for eksempel ved å analysere kundedata eller automatisere rutinemessige oppgaver. På denne måten kan du få erfaring med å jobbe med AI og lære mer om hvordan du kan bruke det til å forbedre markedsføringen din.

Bildet er generert i DALL-E med søkeordene «an astronaut lounging in a tropical resort in space, 3D art».

Hvorfor trenger dagens kundereise hjelp av AI?

Dagens kundereise er mer fragmentert enn tidligere og trenger derfor AI fordi det kan bidra til å gjøre reisen mer effektiv og smidig. AI-verktøy kan brukes til å analysere store mengder data om kundeadferd og forutsi hva kundene er mest sannsynlig å kjøpe eller være interessert i. Dette kan bidra til å målrette markedsføringen og gjøre den mer relevant for kundene.

AI kan også bidra til å forbedre brukeropplevelsen ved å tilpasse tilbudet til enkeltindividers interesser og behov, slik at kundene får en mer personlig og meningsfull opplevelse. På denne måten kan AI bidra til å gjøre kundereisen mer effektiv og smidig, selv i en fragmentert kontekst.

For å møte denne utfordringen kan markedsførere bruke verktøy som CDP (kundedatabaseplattform) og andre MarTech-løsninger for å samle og analysere data om kundens atferd og preferanser, og for å sikre at de leverer relevante budskap til kundene på de riktige kanalene.

Hvorfor er MarTech så viktigt for en markedsfører i 2023?

MarTech er viktig for en markedsfører i 2023 fordi det gir dem muligheten til å bruke teknologi til å forbedre markedsføringen sin. 

MarTech-verktøy og -plattformer gir markedsførere muligheten til å samle, organisere, og analysere store mengder data om kundeadferd, og bruke denne informasjonen til å målrette markedsføringen og gjøre den mer effektiv. 

MarTech kan også brukes til å automatisere en rekke markedsføringsoppgaver, slik at markedsførere kan frigjøre tid og ressurser til å fokusere på mer verdiskapende aktiviteter. I tillegg kan MarTech bidra til å forbedre brukeropplevelsen ved å tilpasse markedsføringen til enkeltindividers interesser og behov. Alt dette gjør MarTech viktig for markedsførere i 2023 og fremover.

Bildet er generert i DALL-E med søkeordene «AI robot working as an art director in an ad agency»

Bør markedsførere uroe seg for å miste jobben sin til fordel for AI?

Markedsførere trenger ikke å være redde for å miste jobben sin til AI. Selv om AI kan automatisere en rekke markedsføringsoppgaver, vil det fortsatt være behov for menneskelig kreativitet og innsikt for å utforme og gjennomføre effektive markedsføringsstrategier. 

I stedet for å erstatte markedsførere, vil AI gi dem muligheten til å bruke tiden sin mer effektivt ved å automatisere rutinemessige oppgaver, slik at de kan fokusere på mer verdiskapende aktiviteter. På denne måten kan AI bidra til å forbedre markedsføreres arbeid og gjøre dem mer effektive.


Etter å ha lest dette intervjuet jeg er nesten litt himmelfallen over hvor godt språk GPT-3 har. Det er både morsomt for tech-nerden i meg, og litt skremmende for språkviteren i meg. Men som Audun Molde sa i Fredagspanelet 9. desember: kunnskap er noe annet enn informasjon. Det tenker jeg at vi som lever av å skrive og for å ha et godt språk kan lene oss på, også i en fremtid preget av AI.

Julie er innholdsansvarlig i ANFO og utdannet språkviter med mastergrad i Språklig kommunikasjon fra NTNU.

Del dette innlegget: