Dreper teknologien kreativiteten?

Noen mener at teknologiens inntog i markedsføringen er selve dødsstøtet for kreativiteten. Vi drister oss til å være uenig med en slik påstand.

Overskriften er enkel. Den består av tre ord. Hvorav to av vår bransjes godord, kreativitet og teknologi. Det er mange som hevder at nettopp det som står her faktisk er tilfellet. Noen mener at teknologiens inntog i markedsføringen er selve dødsstøtet for kreativiteten. Vi drister oss til å være uenig med en slik påstand. I Anfo er vi opptatt av markedsteknologi og de mulighetene teknologien gir oss. Samtidig er vi en varm tilhenger av kreativitet. Vi er overbevist om at strategisk forankret kreativitet, gjerne sammen med relevant teknologi, kan skape magiske øyeblikk. Og da gjerne magiske øyeblikk også i økonomisk forstand.

– At dagens markedsføring er i endring, er ganske udiskuterbart.

Jan Morten Drange, ANFO

At dagens markedsføring er i endring, er ganske udiskuterbart. Digital markedsføring utgjør snart 70 prosent av markedet. Vi sitter på data i ufattelige mengder, data som skal håndteres i henhold til et strengt og nødvendig personvernregime, data som er utgangspunkt for både automatiserte kjøpsprosesser av media, men like mye også en stadig mer krevende kundereise. Da trenger vi teknologiske plattformer som hjelper oss med å administrerere nettopp dette. Enhver moderne markedsfører sitter i dag med en ikke ubetydelig martech-stack.

Vi i Anfo konstaterer at markedsføring og teknologi nå i stor grad går hånd i hånd. Effektiv markedsføring i dag handler mye om bruk av riktig teknologi på riktig måte. Vi er ganske overbevist om at kreativitet og engasjerende innhold er avgjørende for gode kundereiser og opplevelser. Anfo sitter ganske sentralt plassert i bransjen. Vi ser fra våre undersøkelser og ikke minst fra mange henvendelser fra våre medlemmer at veldig mange er opptatt av markedsteknologi. Samtidig ser vi at mange er litt i villrede. Hva trenger vi egentlig, hvem skal vi samarbeide med og hvilken partner bør vi velge?

I lys av en slik utvikling lanserer vi konkurransen Anfo Martech Awards. Vi tror på teknologiens muligheter og vi tror på kreativitet som virkemiddel. Vi tror at en konkurranse som dette vil løfte kvaliteten på det som gjøres i bransjen. Vi ønsker å hedre bransjens beste arbeid. Det er mange der ute som sannsynligvis er minst like opptatt av bransjens utvikling som det vi er. En konkurranse som dette er en viktig del av den helt nødvendige kompetansehevingen vi alle ønsker. Dette er en dugnad i det godes hensikt.

Alle aktører i bransjen bør engasjere seg og delta. Enten du jobber på kundesiden, i reklamebyrå, hos en teknologileverandør eller konsulent, i et mediebyrå eller et helt annet sted. Vi tror at nettopp det å engasjere bredt er avgjørende. Ingen er for stor og ingen er heller for liten. En god case er en god case uansett hvor det kommer fra.

Vi har allerede nevnt den helt nødvendige kompetansehevingen vi alle er opptatt av. Å konkurrere i en så viktig konkurranse er generelt ganske motiverende. Det er stimulerende å bryne seg på bransjens beste hoder.

Fredrik Petterson og Julie Rønning-Arstad i ANFO er konkurranseansoarlige for MarTech Awards

Synlighet og hyggelig uttelling i konkurranser er også viktig. Vi vet at kunder i byråvalgs-prosesser har dette på sjekklisten. Det handler om konkurransekraft og posisjoner. Og evne til å ta egen medisin. Det er alltid en kamp om de beste hodene. Og de beste hodene vil jobbe sammen med de andre gode hodene. Det er en av naturlovene i vår bransje. En konkurranse som dette er derfor viktig både for rekruttering og bygging av intern stolthet og kultur.


Del dette innlegget: