Dreper teknologien kreativiteten?

Noen mener at teknologiens inntog i markedsføringen er selve dødsstøtet for kreativiteten. Vi drister oss til å være uenig med en slik påstand.