Kan telefonen brukes til å innhente samtykke?

Et samtykke må gis uttrykkelig, frivillig og informert, men det er ikke et formkrav på hvordan det skal gis.

Fordi det ikke er formkrav til samtykke, kan samtykke innhentes muntlig – gjerne pr. telefon. Samtalen må gjennomføres slik at samtykket er gyldig, altså uttrykkelig, frivillig og informert. Og samtykket kan dokumenteres ved en etterfølgende sms der det fremkommer at samtykket er gitt, og at personen gis oppfordring til å avkrefte samtykket dersom det foreligger uenighet. Få avkreftelser gir da dokumentasjon på at samtykkene er gyldige, evt. i tillegg til de malene for samtalene som medarbeiderne bruker.

Når det gjelder forbrukere som har reservert seg i reservasjonsregisteret, er utgangspunktet at man ikke kan benytte seg av telefonen til å innhente samtykke, fordi en samtykkehenvendelse også vurderes til å være en markedsføringshenvendelse. Man kan altså ikke starte en markedsføringssamtale med «Samtykker du til denne telefonsamtalen». Men hvis man har en lovlig adgang til å ringe den reserverte, fordi det f.eks. foreligger et eksisterende kundeforhold, kan man bruke telefonen til å innhente samtykke. Det vil styrke markedsførers win-back posisjon når kundeforholdet opphører.

Delta på skolen for ansvarlig markedsføring og personvern for å øke kompetansen din på et viktig felt.

Carsten Gunnarstorp, advokat i ANFO

Denne høsten har vi skolen Ansvarlig Markedsføring og Personvern (AMP). Skolen tar for seg kanal for kanal – fra adressert post til SoMe – og med fokus på datadrevet og direkte markedsføring. Hvis du lurer på hva du kan og bør få til, innenfor det regelverket som gjelder, er dette et bra sted å starte.

Del dette innlegget: