Motiverende å konkurrere om pris

Vær interessert i temaet du snakker om og forbered deg akkurat passe. Årets foredragsholder 2019-2021 deler noen erfaringer før årets DSAD.

I en årrekke har ANFO delt ut prisen Årets Foredragsholder på konferansen Den store annonsørdagen. I år arrangeres konferansen den 13. oktober og vi skal igjen dele ut den gjeve prisen til en som har utmerket seg eksepsjonelt som foredragsholder.

I fjor vant Vebjørn Søndersrød prisen som Årets foredragsholder 2019-2021. I lys av pandemien og hvilke konsekvenser den hadde på konferansemarkedet ble prisen delt ut for to år. I forkant Den Store Annonsørdagen og utdeling av prisen Årets foredragsholder, har vi tatt en snakk med Vebjørn for å høre om hvordan det var å vinne prisen og ikke minst hva det har betydd for han som foredragsholder.

Med prisen for Årets Foredragsholder ønsker vi å takke alle våre gode faglige venner som hjelper oss med en viktig del av vår virksomhet! I et normalt konferanseår har vi over 100 foredrag og opptredener. På to år, med et høyt aktivitetsnivå med hybridløsninger og digitale eventer, blir det fort det dobbelte. Det å stå på en scene og får feedback fra publikum er motiverende, men det å stå alene foran en skjerm er krevende. Det har vært usedvanlig mange gode digitale prestasjoner også. Herom hersker ingen tvil. Bare det å komme med i et finaleheat som det vi her presenterer, er en bragd!

Jury for Årets foredragsholder 2019-2021

Hva har det betydd for deg å motta prisen Årets foredragsholder?

Det har betydd mye, og jeg har også fått mange hyggelige og oppløftende meldinger. Vi som er heldige og får lov til å stå på scenen ønsker å formidle noe vi selv synes er interessant og viktig for andre, og det på en måte som gjør at folk synes det er gøy å høre på. Når jeg fikk prisen så tenkte jeg at jeg må ha lov til å tro at folk har opplevd temaer jeg snakker er viktige, interessante og gøy å høre på. Da er jeg fornøyd!  

Hva er de tre viktigste elementene for deg som formidler?

Å selv være interessert i temaet du snakker om og ha lyst til å fortelle andre om det er viktig. I tillegg er det viktig å ha kunnskap om det du snakker om, men likevel ikke være detaljforberedt. Jeg tror at passe godt planlagte foredrag er lettere å høre på enn de som er gjennomforberedt. 

Du fikk jo prisen som Årets foredragsholder for årene 2019-2021, altså midt i pandemien. Hvordan var det å være foreleser gjennom to år med pandemi?

Det var litt tyngre, helt klart. Det er tyngre å snakke foran et kamera enn en sal med mennesker i, og jeg har spesielt savnet å få spørsmål fra salen. Ikke får man en umiddelbar følelse fra salen om du treffer eller ikke på tema heller. 

Hvorfor tenker du at det er viktig med en pris som Årets foredragsholder?

For å oppmuntre folk, både nye og gamle, til å stille på scenen og for å gi anerkjennelse til dem som stiller opp. Det viktigste med ANFOs pris er at mange blir nominerte synes jeg. Det tar mye tid å forberede seg og man må prioritere foredrag i en ellers hektisk hverdag, og da er det motiverende at det finnes en pris å konkurrere om. 

Den Store Annonsørdagen går av stabelen 13. oktober på Latter.

Del dette innlegget: