Er du ditt ansvar bevisst?

Er du annonsør, selger du annonseplass eller jobber du i et reklamebyrå eller mediebyrå?

Vet du hvilke regler som gjelder for å passe på at reklame for usunne produkter ikke skal anses å rette seg spesielt mot barn?

Det er lett å trå feil når det gjelder markedsføring rettet mot barn. Matbransjens faglige utvalg (MFU) er mat og drikkevarebransjens selvjustisordning. MFU angir retningslinjer, og har en veiledning, for hva som er akseptabel markedsføring av usunne produkter til barn og unge. Hvis disse brytes, kan annonsøren «bli dømt» i MFU. Det betyr at det blir gjort et vedtak – ofte om å avslutte reklamen. Matbransjens faglige utvalg drives av NHO, VIRKE og ANFO.

Nille har i 2021 vært innklaget for MFU for markedsføring rettet mot barn for tre forskjellige produkter.
Nille er frifunnet i to av sakene og dømt i én. Samtlige saker har hatt emballasje som tema.

Definisjoner av MFU

  • Markedsføring: Begrepet markedsføring favner vidt, og omfatter alle typer av salgsfremmende tiltak.
  • Barn: Barn er personer under 13 år.
  • Usunne produkter: som nærmere fastsatt i den såkalte produktlisten – den finner du her.

Besøk nettsidene til MFU her.

Orkla er sitt ansvar bevisst

Merkevaregiganten Orkla har i lang tid hatt interne rutiner og opplæring i MFU-reglene internt. – Ansvaret for at MFU-reglene følges er vårt, sier Markedsdirektør Thor-Vidar Ilje. MFU-retningslinjene og veiledningen har utviklet seg over tid. For de som er ansvarlige for kommunikasjonen hos en annonsør, gjelder det å ha kontroll på de grunnleggende reglene og utviklingen på disse.

– Vedtakene fra MFU har de siste årene bidratt til en lang rekke endringer internt i Orkla. MFU har påvirket våre valg av mediekanaler, valg av målgrupper, budskapsutforming, utforming av salgsmateriell, rutiner internt i selskapet, rutiner mot samarbeidspartnere, bedre informasjon til salgsapparat/ merchandisere i butikk og det har fått konsekvenser for sortiment, forteller Ilje. 

Videre mener Ilje at det neste store steget for å sørge for at MFU får enda større gjennomslag, er en økt forståelse for MFU-reglene i hele reklameverdikjeden. Det er her ANFOs MFU-skole kommer inn. 

«Orkla følger alle MFU vedtak – og rapporterer alle feil som gjøres – uavhengig hvor i verdikjeden feilen har skjedd.«

Thor-Vidar Ilje, markedsdirektør i Orkla

MFU-skolen

Flere annonsører er kanskje gode på MFU-reglene selv, men savner større forståelse for MFU bakover i verdikjeden hos sine samarbeidspartnere. Reklamebyråene lager innholdet og mediene viser det. Selv om ansvaret er annonsørens, er disse viktige bidragsytere i produksjonen av markedsføringen og de bør derfor også ha god forståelse for MFU-reglene.

– MFU-reglene er en av årsakene til at Orkla Confectinery & Snacks i perioden 2015-2020 har laget ca. 30% av reklameideene sine selv, for eksempel for Nidar og KiMs – mens reklamebyråene i 2010-2015 laget 100% av reklameideene, sier Ilje.

MFU-skolen er et modulbasert kurs der man jobber med enkeltsaker for å belyse virkeområdet for MFUs produktliste og retningslinjer. Videre gjør skolen en gjennomgang av de vedtakene som MFU har fattet det siste året. MFU-skolen går over to halve dager med etterfølgende eksamen og sertifisering.

Jobber du i et reklamebyrå, i et mediebyrå eller selger annonseplass så er dette kurset midt i blinken for deg – og det gir deg muligheten til skille deg ut positivt.

MFU-skolen arrangeres 6. og 20. september.

Del dette innlegget: