Ekte og ærlig i Amedia

Employer branding er trendy. Amedia arbeider både innsiktsbasert og datadrevet med faget for å unngå synsing.

Vi har tatt en snakk med Marie Sundling, hun er prosjektleder i HR og ansvarlig Employer Branding i Amedia for å høre mer om hvordan de jobber med med dette fagområdet. Amedia er hovedsponsor i ANFO, i tillegg til at konsernet er eventsponsor til vår employer branding-konferanse den 16. juni.

Hva betyr employer branding for Amedia?

For Amedia handler det om tiltak og en målsetting om å beholde og videreutvikle dyktige medarbeidere, samt rekruttere viktig og riktig kompetanse vi trenger nå og i fremtiden. Alle tiltak innen employer branding skal være med å styrke vårt employer brand. Dette vil igjen bidra til å nå nye konkrete målsettinger som vi har satt opp innenfor området.


«I Amedia jobber vi innsiktsbasert og datadrevet for å unngå synsing.»

Marie Sundling i Amedia


Hvorfor mener dere at employer branding viktig i en bedrift?

Det er viktig for å få et sterkere employer brand. Videre bidrar det med å tiltrekke oss de best kvalifiserte kandidatene. I tillegg skaper employer branding en intern stolthet som både bidrar til å beholde og videreutvikle gode ansatte. Dette gir igjen en lavere turnover, som er gunstig for bedriften. Det er viktig med et gjennomgående og tydelig employer brand og det gir selvfølgelig et internt eierskap – i Amedia jobber vi innenfra og ut. Til slutt så bidrar employer branding til at man unngår synsing, det gjør oss ekte og ærlige. 

Hvordan arbeider dere med employer branding i Amedia?

Vi jobber med flere løpende aktiviteter, både kortsiktig og langsiktig. I tillegg til løpende aktiviteter har vi nylig blitt sertifisert som Great Place To Work. Det skaper både intern stolthet og ikke minst så gir det oss nyttig innsikt som vi kan jobbe videre med. Amedia er et stort konsern med over 2000 ansatte. Det er svært viktig at vi involverer samtlige regioner for å konkretisere ulike behov i konsernet. Derfor jobber vi både med aktiviteter på konsernnivå og på regionalt nivå. Vi er parallelt med dette midt i en EVP- prosess for å definere vårt medarbeiderløfte.

I tillegg til dette har vi fokus på skolesamarbeid. Et resultat av dette er at vi nylig vant flere priser i Universums «student servey». Selv om employer branding er et langsiktig arbeid har vi også satt tydelig parametre for å måle effekt. Dette gjør vi for å sikre at vi jobber i riktig retning.

Hvordan har pandemien påvirket deres arbeid med employer branding?

Vi har jobbet systematisk med employer branding, også før pandemien. Arbeidsmarkedet i dag og «kampen om de beste hodene» forsterker bare viktigheten av å jobbe med dette området.  

Hvilke grep gjør Amedia for å videreutvikle medarbeidere?

Vi har faste målinger og undersøkelser for å få innsikt i hva vi som konsern presterer godt på og hva vi kan jobbe med for å bli en enda bedre arbeidsgiver. For å videreutvikle dyktige medarbeidere jobber vi mye med kompetanse- og lederutvikling. Ett viktig satsningsområde er «Talentprogrammet – fremtidens ledere i Amedia», der medarbeidere med ambisjoner og ønske om en fremtidig lederrolle i Amedia kan søke om å delta. Videre har vi flere strategiske lederutviklingsprogrammer på ulike ledernivåer i Amedia.

Hvordan ser fremtidens employer branding ut i Amedia?

Det viktigste her er at vi jobber innsiktsbasert og datadrevet og dermed unngår synsing. Det at vi jobber innsiktsbasert og har konkrete måleparametre vil også styre retning på aktiviteter med mer. Involvering av medarbeidere og fokus på å videreutvikle dyktige medarbeidere, i tillegg til å rekruttere eksternt vil være like viktig noen år frem i tid.


Les også om hvordan Telenor arbeider med employer branding og deres konsept SmidigDag her.

Del dette innlegget: