Stor aktivitet blant annonsørene

Denne vinteren og våren har aktiviteten vært høy, og vi tror at den vil fortsette å være det fremover.

Etter en lengre periode der annonsørene stort sett var mest opptatt av å reagere på utfordringene knyttet til pandemien har de nå løftet blikket og ser lengre fremover. For oss i Elect var det i løpet av høsten 2021 at forespørslene fra annonsørene virkelig tok seg opp. Denne vinteren og våren har aktiviteten vært høy, og vi tror at den vil fortsette å være det fremover.


– Denne vinteren og våren har aktiviteten vært høy, og vi tror at den vil fortsette å være det fremover.

Knud Fahrendorff i Elect om alle reklameoppdragene som er ventet å komme.


I løpet av vinteren og tidlig vår har vi flere ganger opplevd at byråer har avstått fra å delta i byråkonkurranser. Både prestisje og store budsjetter ser ikke ut til å hjelpe. Er det fullt, så er det fullt. Det er en ganske ny problemstilling for store merkevarer at byråene sier nei til å konkurrere om deres konto.

I kjølvannet av diskusjonene om overarbeidede byråansatte kan man si at det er en ansvarlighet i å være tilbakeholdne når en arbeidskrevende pitsj står for døren. Mange annonsører har dessuten luftet en viss frustrasjon over at stabiliteten og kapasiteten hos eksisterende byråpartnere er under press. Og da er det jo klokt å prioritere eksisterende kunderelasjoner for byråene.

Problemet er at dette representerer en utfordring for utviklingen av både næringen og faget. Byråene trenger nye kunder for å utvikle seg, både økonomisk og faglig. Og annonsørene har behov for å legge om byråkabalen fra tid til annen. Det skaper nye ideer og entusiasme rundt merkevaren og markedsstrategien. For at markedet skal fungere på den måten trenger byråene å ha kapasitet til å skaffe seg nye kunder, og den kapasiteten ser det ikke ut til at er der akkurat nå. Et dynamisk marked som vårt trenger også nødvendig konkurranse mellom byråene. Ingen i vår bransje vil over tid tjene på at byråene over tid avstår fra å delta i konkurranser.

Elect opplever som nevnt høy grad av aktivitet både på annonsørsiden og hos byråene. Dette er jo positivt. Samtidig hører vi fra flere byråledere om at de må grave dypt i lommene bare for å holde på eksisterende ansatte. Det er hyggelig nok for de som nyter godt av dette. Men først og fremst er det en konsekvens av et for lite arbeidsmarked å ansette fra. Det er ingen tvil om at det er en uheldig utvikling.

Vi er i gang med en periode der mange større merkevarer og annonsører revurderer hvordan de jobber, og hvem de skal samarbeide med. I løpet av 2022 tror vi flere annonsører enn noen gang før vil ønske å gjennomføre byråkonkurranser og pitsjer. Det store spørsmålet er om byråbransjen har kapasitet til å svare på den etterspørselen.

Del dette innlegget: